331-999-0071Utforsk spesialtilbud og omfattende opplæring med Treadstone 71

Vi inviterer deg til å gripe eksepsjonelle muligheter skreddersydd for dine behov. Enten du er interessert i å kjøpe flere kurs eller søke grupperabatter, har Treadstone 71 en rekke spesialtilbud tilgjengelig. Kontakt oss, og vi vil samarbeide med deg for å gi de beste tilbudene, inkludert pakker som "kjøp 2" eller "kjøp 3."

Dette opplæringskurset er ikke bare et annet program; det er en omfattende opplevelse designet for å utstyre deg med den banebrytende kunnskapen som kreves i dagens cyberlandskap. Her er hva du kan forvente:

 1. AI-integrasjon: Dra nytte av den praktiske bruken av verktøy som ChatGPT og andre ledende AI-løsninger, som gir praktisk erfaring med å utnytte kunstig intelligens for intelligens og kontraintelligens.
 2. Core Intelligence Lifecycle Modules: Dykk inn i de grunnleggende aspektene ved intelligens, utforsk metoder og prosesser som er avgjørende for analyse, innsamling og formidling av handlingskraftig innsikt.
 3. Globale perspektiver: Forstå kognitive krigføringsmetoder brukt av betydelige statlige aktører, inkludert Russland, Kina og Iran. Denne innsikten gir en dyp forståelse av ulike taktikker, slik at du kan forutse og motvirke potensielle trusler.
 4. Risikoreduserte OPSEC-metoder: Lær innovative tilnærminger til operasjonell sikkerhet, minimere risiko og forbedre effektiviteten til etterretningsoperasjonene dine.
 5. Opplæring i informasjonskrigføring: Delta i en omfattende utforskning av informasjonskrigføring, inkludert prinsippene, teknikkene og strategiene for å gjenkjenne og svare på dette utviklende trussellandskapet.
 6. Tilgang til avanserte verktøy og teknikker: Skaff deg praktisk kunnskap om bruk og forståelse av løsepenge- og DDoS-verktøy og -teknikker. Selv om disse vil bli undersøkt fra et defensivt ståsted, sikrer forståelse av de offensive egenskapene til disse verktøyene et godt avrundet perspektiv.

Bli med oss ​​på Treadstone 71 og fordyp deg i et kurs som tilbyr langt mer enn bare informasjon. Det er en invitasjon til mestring i den utviklende verden av cyberkrigføring. Ikke gå glipp av denne sjansen til å forbedre ferdighetene dine og beskytte deg mot de stadig skiftende truslene fra den digitale tidsalderen. Kontakt oss i dag for å oppdage spesialtilbudene og begi deg ut på denne transformative reisen.

AI-infundert motintelligens

Vår kontraintelligensopplæring inkluderer AI-infunderte moduler:

Integrering av AI i Cyber ​​Intelligence Training: A Game Changer

Forbedret pensumtilpasning:

AI bruker store pedagogiske data for å tilpasse opplæringsmoduler i henhold til elevens behov. Enten du fokuserer på cyberkrigføring, desinformasjonstaktikk eller åpen kildekode-intelligens, justerer AI kursinnholdet dynamisk, noe som muliggjør mer effektiv læring.

Sanntidssimuleringer og scenarier:

Se for deg treningsscenarier som utvikler seg i sanntid basert på verdensbegivenheter. AI-algoritmer kan simulere sanntidspåvirkningsoperasjoner, cyberangrep eller desinformasjonskampanjer, og tilby studentene praktisk erfaring med å dempe og forstå moderne trusler.

AI-drevne analyseverktøy:

Fra dype forfalskninger til feilinformasjon, kurstemaene involverer kompleks dataanalyse. AI hjelper til med å fremskynde denne prosessen ved automatisk å oppdage mønstre og anomalier i enorme datasett. AI-analyse sparer tid og lar elevene fokusere mer på strategi og tolkning i stedet for å henge seg fast i data.

Dynamisk analyse av sosiale medier:

Å forstå dynamikken i sosiale medier er avgjørende i dagens cyberlandskap. AI gir sanntids sentimentanalyse og trendprediksjon på sosiale plattformer, en funksjon som er avgjørende for å forstå "gråsonen" av operasjoner, destabiliseringstaktikker og kontraintelligens.

Kognitiv krigføring og psykologisk analyse:

Ved å bruke AI inkluderer kurset en modul som bruker maskinlæring på sosialpsykologi og personlighetsteorier, noe som gir mulighet for mer avansert forståelse og simuleringer av hvordan kognitiv krigføring og propaganda påvirker ulike personlighetstyper.

Faktasjekking og desinformasjonsanalyse:

AI kan automatisk sile gjennom nyhetskilder, oppdage dype forfalskninger og flagge desinformasjon, og lære elevene å identifisere manipulasjonstaktikker raskt, og er et uvurderlig verktøy i treningsmodulene med fokus på mediemanipulasjon, falske nyheter og ekkokamre.

Samarbeidslæring og gruppediskusjon:

AI-algoritmer legger til rette for mer engasjerende og produktive gruppediskusjoner ved å foreslå forskningsemner, tilby debattoppfordringer basert på sanntidsanalyse av globale cyberhendelser, og oppsummere viktige ting fra diskusjoner.

Forbedret operasjonell sikkerhet (OPSEC):

Maskinlæringsalgoritmer simulerer ulike cybertrusler mot OPSEC, og tilbyr en mer praktisk tilnærming til å lære hvordan man beskytter etterretningsprosesser i et cyberdominert landskap.

Kontinuerlig vurdering og tilbakemelding:

Avansert AI-analyse vurderer kontinuerlig elevenes prestasjoner, gir tilbakemeldinger i sanntid og justerer vanskelighetsgraden og fokuset til modulene deretter. Å bruke AI for vurderinger og tilbakemeldinger sikrer at studentene maksimerer læringspotensialet gjennom hele kurset.

AI-infundert Cyber ​​Intelligence Training

AI-infundert cyberintelligensinnsamling, analyse og analytisk skriving integrerer kunstig intelligensteknologier i tradisjonell cyberintelligenspraksis.

AI-infundert Cyber ​​Intelligence Collection:

I tradisjonell cyberintelligens samler analytikere manuelt data fra ulike kilder som sosiale medier, dypnett og databaser. Med AI-infusjon samler maskinlæringsalgoritmer automatisk inn data, filtrerer ut støy og prioriterer informasjon av høy verdi. For eksempel kan AI analysere følelser på sosiale medieplattformer for å oppdage nye trusler eller trender. Ved å utnytte naturlig språkbehandling (NLP), kan AI tolke menneskelig språk, noe som gjør innsamlingsprosessen raskere, mer omfattende og mer nøyaktig.

AI-infundert cyberintelligensanalyse:

Analyse innebærer vanligvis å sile gjennom og tolke innsamlede data for å identifisere mønstre, trusler eller muligheter. AI forbedrer dette trinnet ved å bruke algoritmer som gjenkjenner komplekse mønstre på tvers av enorme datasett i sanntid. Maskinlæringsmodeller kan identifisere nettverksatferdsavvik, flagge dem for umiddelbar gjennomgang eller forutsi fremtidige cybersikkerhetshendelser basert på historiske data. Anvendelsen av AI sikrer mer nøyaktige, rettidige og omfattende analytiske resultater, og frigjør analytikere fra begrensningene ved manuell menneskelig gjennomgang.

AI-infundert analytisk skriving:

Analytisk skriving krever vanligvis en dyp forståelse av emnet og evnen til å formidle komplekse ideer klart og konsist. Med AI-infusjon kan verktøy med NLP-funksjoner hjelpe analytikere med å produsere mer fokuserte og informative rapporter. For eksempel kan AI-algoritmer automatisk generere sammendrag av store datasett, foreslå områder som krever oppmerksomhet fra analytikere, og tilby rapportstruktur og innholdsanbefalinger. Disse AI-baserte skriveverktøyene kan dramatisk forbedre kvaliteten på analytiske rapporter, noe som gjør dem mer innsiktsfulle og handlingsrettede for beslutningstakere.

Organisasjoner oppnår en synergistisk effekt ved å integrere AI i disse avgjørende aspektene ved cyberintelligens. De øker hastigheten og effektiviteten til deres etterretningsoperasjoner og forbedrer kvaliteten og nøyaktigheten til innsikten som genereres betydelig. Denne fusjonen av AI og cyberintelligens utstyrer organisasjoner med et robust, innovativt verktøysett for å navigere i moderne cybersikkerhetstruslers stadig mer komplekse og farlige landskap.

Superlad datainnsamlingen din:

Undersøk AI-drevne løsninger automatisk sile gjennom nettdata, og nullstille informasjonen som betyr mest. Nå kan du identifisere nye trusler eller trender raskere og mer nøyaktig enn noen gang, takket være avanserte NLP-algoritmer (Natural Language Processing).

Lås opp analyse på neste nivå:

Tradisjonelle analysemetoder matcher ikke hastigheten og nøyaktigheten til AI-forbedrede systemer. Sanntidsalgoritmer siler gjennom enorme datasett, oppdager komplekse mønstre og identifiserer nettverksavvik umiddelbart. Tenk deg å forutsi morgendagens cybersikkerhetstrusler i dag – det er kraften til AI i cyberintelligensanalyse.

Øk din analytiske skriving:

Hvorfor slite med komplekse rapporter når AI kan gjøre tunge løft? NLP-aktiverte skriveverktøy hjelper deg med å lage rapporter rike på innsikt og enkle å fordøye. Fra automatisk generering av datasammendrag til å foreslå innholdsstruktur gjør vi analytisk skriving til en lek.

Oppnå det utenkelige med AI Synergy:

Å integrere AI i cyberintelligensoperasjonene gjør deg ikke bare raskere – det gjør deg smartere. Utnytt den kombinerte kraften av menneskelig ekspertise og maskinintelligens for mer handlingskraftig innsikt levert mer effektivt og nøyaktig.

Er du klar for intelligens som ikke bare er smart, men AI-smart? Oppgrader cyberintelligensevnene dine og naviger moderne cybersikkerhets komplekse og risikable verden som en proff.


Kognitiv krigføring

Kognitiv krigføringstrening

Bevæpning av informasjon påvirker tankene dine og hvordan du oppfatter innhold. Lær å gjenkjenne det og forhindre det.

Målrettet motstandsforskning

Motstander forskning og analyse

Hvem er de? Hva er deres ferdigheter, evner og motivasjoner? Hva vet de om deg!

Treningsabonnement

Treningsabonnement - Alle nettkurs

To hundre studenter per år i to år - Alle nettkurs for en brøkdel av prisen. Selger 20!

Oppdag påvirkningsoperasjoner

Oppdag, analyser, eksponer

.

Utløsere, operasjonelt innhold, taktikk, D3A / F3EAD og intensjon, svar, 


Domenesalg

https://www.afternic.com/

Domene

TLD
aicyberintelligence.com com
aicyberoperations.com com
aicyberthreat.com com
aicyberthreatintelligence.com com
aicyberthreats.com com
aithreatintelligence.com com
avenuesofapproach.com com
bellumacta.com com
chiefrisk.com com
clandestinehumint.com com
closedloopassurance.com com
cloudrisk.com com
cloudriskservices.com com
cloudsecurityservices.com com
collectionemphasis.com com
collectionplanning.com com
concealedmonitoring.com com
counterdeception.com com
counterdenial.com com
counterintelligenceai.com com
counterintelligencecollection.com com
covertcoms.com com
cyberaiconsulting.com com
cyberartificialintel.com com
cyberbellumacta.com com
cyberbellumacta.info info
cyberbellumacta.net nett
cyberbellumacta.org org
cyberclandestine.com com
cybercombatant.com com
cybercounterstrike.com com
cyberdeceptions.com com
cyberdryclean.com com
cyberdrycleaning.com com
cyberelicitation.com com
cyberexfiltration.com com
cyberfalseflag.com com
cyberfiresale.com com
cyberforceprotection.com com
cyberghostintelligence.com com
cyberghostsurveillance.com com
cyberhostileintent.com com
cyberhumanfactor.com com
cyberhvt.com com
cyberhybridthreats.com com
cyberied.com com
cyberinsurgent.com com
cyberintelinterrogation.com com
cyberintellifecycle.com com
cyberintelligenceai.com com
cyberintelligencecmm.com com
cyberintelligenceinitiatives.com com
cyberintelligenceinitiatives.info info
cyberintelligenceinitiatives.net nett
cyberintelligenceinitiatives.org org
cyberintelligencelifecycle.com com
cyberintelligencemanagement.com com
cyberintelligencematuritymodel.com com
cyberintelligencematuritymodels.com com
cyberipb.com com
cyberisr.com com
cyberj2.com com
cyberknowledgematuritymodel.com com
cybermilitias.com com
cybermilitias.net nett
cybermirrors.com com
cybermolehunt.com com
cyberneedtoknow.com com
cyberopcon.com com
cyberoperationsai.com com
cyberopsai.com com
cyberperception.com com
cyberpir.com com
cyberportico.com com
cybersanitize.com com
cybersecurityrisk.com com
cybersigint.com com
cyberstratcon.com com
cybertacon.com com
cybertearline.com com
cybertheaterofwar.com com
cybertheaterstrategy.com com
cyberthreatai.com com
cyberunrestrictedwarfare.com com
cyberwildernessofmirrors.com com
deceptionasaservice.com com
deceptionplanning.com com
denialasaservice.com com
deniedareatradecraft.com com
destroydaeshnews.com com
enrighthouse.com com
enrighthouse.net nett
highvalueindividual.com com
indicatorsofchange.com com
intelligencecmm.com com
intelligencelifecycle.com com
intelligencesurge.com com
journalismforrent.com com
missioncriticalrisk.com com
mrpesteli.com com
mua-ddib.com com
muaddib.online på nett
mua-dib.com com
offensivecyberop.com com
onlineopsec.com com
opsecrules.com com
osinttradecraft.com com
psyopsai.com com
riskasaservice.com com
riskinthecloud.com com
secsdlc.com com
securitymaturity.com com
smellprintsllc.com com
stemplesplus.com com
structuredanalytictechnique.com com
structuredanalytictechniques.com com
tailoredaccessops.com com
taqiya.com com
thekwisatzhaderach.com com
thewierdingway.com com
threataiconsulting.com com
threatintelai.com com
threatintelligenceai.com com
threatintelligencelifecycle.com com
threatintellipedia.com com
threatmatrices.com com
threatsai.com com
typesofanalysis.com com
virtualtradecraft.com com
Strategisk beslutning om å selge vår nettbaserte opplæringsportefølje

Slipp løs Cyber ​​Intelligence Asset Sale - Intelligence Driven Security

Lås opp Cyber ​​Intelligence Excellence med uovertruffen ekspertise 

Selger individuelle eiendeler.

Om salget

Opplæring/støtte:
Opptil to års overgangsperiode med kursoppdateringer, backend-rådgivning, teamtreninger og kunnskapsoverføring for alle ervervede eiendeler.
Årsak til salg:
Tid for en forandring og et opptak til pensjonisttilværelsen.
Finansiering:
Selgerfinansiering med sikkerhet og 50 % ned

Les mer

Narrativ kontroll og sensur i Russland

Les den nye briefen fra Treadstone 71. Last ned den her

Post-sannheten

En gjennomgripende kraft som forvrenger den offentlige diskursen, hindrer effektiv politikkutforming og skaper grobunn for utnyttelse og manipulasjon.

Den 16. november 2016 erklærte Oxford Dictionaries «post-truth» som årets ord, og fremhevet et seismisk skifte i den offentlige diskursen. Begrepet så en svimlende 2,000 prosent økning i bruk mellom 2015 og 2016, noe som gjenspeiler dets fremvekst som et betydelig kulturelt fenomen. I motsetning til tradisjonelle tilnærminger som kan svekke sannhetens kjerne og sentrum, bruker post-sannheten en mer lumsk strategi: den tar sikte på å diskvalifisere sannheten fra begynnelsen.

Post-sannhetsstrategier fungerer ved å forsøke å erstatte en versjon av sannhet med en annen, ofte ved hjelp av omfattende manipulasjon og overvåking. Målet her er ikke å etablere en alternativ sannhet, men å så tvil og forvirring, gjørme vannet slik at folk er usikre på hva de skal tro. I dette miljøet blir ethvert krav på sannhet like tvilsomt, noe som fører til kognitiv dissonans blant publikum. Post-sannhetsstrategier utfører en sofistikert form for bedrag som ikke bare bøyer sannheten, men erstatter den med en fabrikkert virkelighet. De som implementerer disse strategiene utnytter ofte avanserte metoder for manipulasjon og omfattende overvåkingsevner for å nå sine mål. Hovedmålet er ikke å forankre en ny sannhet, men å så frøene til tvil og forvirring i stor skala. Taktikken visker ut grensene mellom fakta og fiksjon så effektivt at publikum finner det stadig mer utfordrende å skjønne hva de skal tro. Midt i denne tåken av usikkerhet blir enhver uttalelse – uansett opprinnelse eller troverdighet – et stridspunkt. Denne atmosfæren vekker kognitiv dissonans i samfunnet, noe som gjør det vanskelig for enkeltpersoner å forene motstridende informasjon.

For å komplisere saken ytterligere, har post-sannhetsmanøvrer en unik måte å inkorporere dissens og kritikk i deres narrative stoff. Under dekke av «alternative fakta» tolererer post-sannheten motstridende synspunkter og gir dem rom til å puste – bare for senere å avvise dem. Selv om dette kan virke paradoksalt, er det en del av designet. Disse "alternative fakta" står ofte direkte mot hverandre, og skaper iboende motsetninger som typisk vil undergrave en sammenhengende fortelling. Men i post-sannhetens rike blir disse motsetningene eiendeler. De legger til lag av kompleksitet som ytterligere tilslører sannheten, noe som gjør det enda mer utfordrende for publikum å navigere i labyrinten av informasjon og desinformasjon.

Eksempler:

 • Presidentvalget 2016: I løpet av valgsyklusen overskygget påstander ofte fakta. For eksempel sirkulerte falsk informasjon bredt på sosiale medieplattformer, inkludert påstander om kandidat Hillary Clintons involvering i ulike konspirasjoner, hvorav ingen ble underbygget. Spredningen av slik feilinformasjon gjorde det vanskelig for velgerne å skjønne virkeligheten, og bidro til et miljø etter sannheten.
 • COVID-19-pandemi: Håndteringen av informasjon rundt COVID-19 har vært en grobunn for fortellinger etter sannheten. Helt fra begynnelsen har motstridende meldinger fra myndighetene om alvorlighetsgraden av viruset, effektiviteten til masker og sikkerheten til vaksiner forvirret offentlig forståelse, noe som har ført til forvirring og skepsis.
 • Klimaendringer: Til tross for en vitenskapelig konsensus om menneskeskapte klimaendringer, har kampanjer for å så tvil om denne virkeligheten vært effektive. Interesser for fossilt brensel har spredt villedende studier og falske fortellinger for å viske ut grensen mellom vitenskapelige fakta og meninger.
 • Ekkokammer for sosiale medier: Plattformer som Facebook og Twitter har algoritmer som lager ekkokamre, der brukere bare ser innhold som stemmer overens med deres eksisterende tro. Social Media Echo Chambers har forverret spredningen av feilinformasjon, noe som gjør det lettere å erstatte objektiv sannhet med følelsesmessig tiltalende usannheter.
 • "Fake News" som et diskrediterende verktøy: Selve begrepet "fake news" har blitt et våpen for å delegitimere genuin journalistisk innsats. Ved å merke ubehagelige fakta som «falske nyheter» kan politiske ledere og offentlige personer skape forvirring om pålitelige kilder.
 • Rasemessige og sosiale urettferdigheter: Samtaler rundt rasemessig ulikhet og systemisk urettferdighet går ofte over til debatter etter sannheten. Feilinformasjon bruker falske kriminalitetsrater, økonomiske indikatorer eller historiske hendelser for å skape splittende fortellinger som distraherer fra saklig diskurs.
 • Konspirasjonsteorier: Fra QAnon til "fødselskonspirasjonen" om president Obamas fødested, bidrar disse vidt sirkulerte, men ubegrunnede troene til et post-sannhetslandskap ved å erstatte bekreftet informasjon med spekulative eller falske fortellinger.
 • Politisk polarisering: Den ekstreme polariseringen av amerikansk politikk oppmuntrer til resonnement etter sannhet, der lojalitet til et parti eller individ ofte trumfer objektiv vurdering av fakta. Politisk polarisering er tydelig i saker som riksrettssaker eller høyesterettsnominasjoner, der grensene mellom sannhet og troskap viskes ut.
 • Vitenskapsfornektelse: Avvisningen av vitenskapelige fakta til fordel for personlig eller politisk tro er en annen manifestasjon av post-sannhet, tydelig i debatter om spørsmål som vaksinasjoner, evolusjonsundervisning i skolen og COVID-19-reduserende tiltak.

Dette konstruerte kaoset tærer på grunnlaget for rasjonell diskurs. Ettersom motstridende "fakta" gjørmete vannet, blir den samfunnsmessige jakten på sannhet fåfengt. Ideen om at en kollektiv forståelse av virkeligheten er mulig forvitrer, og tar med seg prinsippene som er grunnleggende for et fungerende demokrati og et informert borgerskap. I dette kronglete landskapet avtar sannsynligheten for å komme frem til en konsensus om hva som er sant, og troen på at en slik konsensus kan eksistere, begynner også å avta. Resultatet er et samfunnsklima fylt med tvil, skepsis og et ødelagt kompass for å skjelne sannhet, noe som gjør befolkningen sårbare for ytterligere manipulasjon og kontroll.

Post-truth rommer også dissens og kritikk i en utspekulert manøver ved samtidig å avvise «alternative fakta». Dissensen og kritikken er paradoksale fordi disse alternative fakta ofte motsier hverandre. Likevel trives post-sannhetsparadigmet med slike motsetninger, da de ytterligere bidrar til offentlig tvil og forvirring. Resultatet er et landskap der rasjonell diskurs lider, og muligheten for å nå en konsensusforståelse av sannhet blir stadig fjernere.

Ved å aktivt fremme et miljø av skepsis, gjør post-sannheten det vanskelig å utfordre usannheter effektivt. Folk blir desorienterte, og finner det stadig mer utfordrende å skille mellom ekte fakta og manipulert informasjon. Ettersom sannheten blir et omstridt territorium, er scenen duket for manipulasjon i en enestående skala, som påvirker alt fra valg og offentlig politikk til sosiale relasjoner og individuelle tro. Ved bevisst å pleie en kultur for skepsis, frigjør post-sannheten enkeltpersoner og samfunn fra effektivt å utfordre falske påstander. Den resulterende atmosfæren av forvirring gjør at folk sliter med å skille autentisk informasjon fra manipulerte fortellinger. Det som en gang var klare skiller mellom sannhet og usannhet blir uklare, og sannheten blir en arena for maktspill og manipulerende taktikker. I dette forvirrende miljøet skalerer muligheten for bedrag til et helt nytt nivå, med vidtrekkende implikasjoner som bølger på tvers av alle aspekter av samfunnet. Denne lange rekkevidden inkluderer valgprosessen, dannelsen og gjennomføringen av offentlig politikk, sosiale interaksjoner, og til og med kjernetroen som enkeltpersoner har høyt.

Men post-truths ambisjon stopper ikke ved å forvrenge våre umiddelbare virkelighetsoppfatninger; den søker å ødelegge strukturene som gjør oss i stand til å identifisere hva som er sant. Det er et angrep ikke bare på språket, men også på det psykologiske grunnlaget som styrer vår forståelse av verden. Denne vridningen utvider sine ranker inn i det politiske riket, og river i stoffet til demokratiske institusjoner som er avhengige av et informert borgerskap. Til syvende og sist skaper det et samfunn der jakten på objektiv sannhet degenererer til et fåfengt spill av illusjoner, der fakta er like foranderlige som kvikksand og like unnvikende som røyk.

Post-truth er ikke en passiv aktør i dette scenariet, men en aktiv kraft med en mangefasettert innvirkning. Det desorienterer våre kognitive evner, korrumperer den politiske dialogen og destabiliserer sosial harmoni. Ettersom det gjennomsyrer disse ulike lagene i samfunnet, endrer det også reglene for engasjement. Det gjør søken etter objektiv sannhet til en kompleks labyrint av usannheter og halvsannheter, designet for å lede oss på villspor i stedet for å forstå. Den ultimate tragedien her er at post-sannheten ikke bare skjuler veien til objektiv virkelighet; det sletter forestillingen om at en slik vei kan eksistere, og lar samfunnet vandre i en selvopprettholdende tåke av forvirring og sårbarhet.

Post-sannheten forvrenger ikke bare vår oppfatning av virkeligheten; den tar sikte på å demontere rammen som vi ser sannhet etter. Dens innvirkning strekker seg utover språket og går inn i psykologiens, politikkens og samfunnets rike, og gjør søket etter objektiv sannhet effektivt til et spill med røyk og speil.

 

Oppgrader ferdighetene dine!

Hvis du er lei av de samme gamle trusselinformasjonsstrømmene og ønsker å spare tid på risikoreduksjon, datainnsamling og validering, er Treadstone 71s opplæring svaret. Vil du slutte å bruke en formue på andre leverandørers generiske data? Er du klar til å heve teamets ekspertise innen cyberintelligens? Vi vil veilede deg gjennom installasjon og bruk av AI-verktøy, slik at du kan administrere de kurerte dataene dine uten å outsourcing.

Hvorfor Treadstone 71!

Treadstone 71 er et cyberintelligensselskap som tilbyr opplæring, rådgivning og innhold for å hjelpe organisasjoner med å beskytte seg mot cybertrusler. Etterretningseksperter anser Treadstone 71 som et av de første og beste cyberintelligensselskapene i verden:

 • Kompetanse: Treadstone 71s etterretningseksperter har en dyp forståelse av cybertrussellandskapet. De har en dokumentert merittliste for å hjelpe organisasjoner med å beskytte seg mot cyberangrep.
 • Opplæring: Treadstone 71 tilbyr en rekke opplæringskurs som dekker alle aspekter av cyberintelligens, fra trusselanalyse til hendelsesrespons. Opplæringen deres er svært praktisk og pragmatisk samtidig som den er nyskapende. Kursene er praktiske og designet for å hjelpe organisasjoner med å bygge ferdighetene de trenger for å estimere motstanders handlinger samtidig som de beskytter seg mot cybertrusler.
 • Rådgivning: Treadstone 71 tilbyr konsulenttjenester for å hjelpe organisasjoner med å vurdere deres cyberrisiko og utvikle en plan for å redusere disse risikoene. Konsulentene deres har en dyp forståelse av cybertrussellandskapet, og de kan hjelpe organisasjoner med å implementere de riktige sikkerhetskontrollene for å beskytte seg selv.
 • Innhold: Treadstone 71 publiserer en rekke innhold, inkludert blogginnlegg, hvitebøker og webinarer, som dekker alle aspekter av cyberintelligens. Treadstone 71-innhold hjelper organisasjoner med å holde seg oppdatert på de siste cybertruslene og lære hvordan de kan beskytte seg selv.

I tillegg til disse faktorene er Treadstone 71 også kjent for sitt engasjement for kvalitet og kundeservice. De investerer hele tiden i opplæringsprogrammene og konsulenttjenester for å sikre at de gir best mulig verdi til sine kunder.

Som et resultat av disse faktorene anser industrien Treadstone 71 som et av de beste cyberintelligensselskapene i verden. De er en pålitelig rådgiver for organisasjoner av alle størrelser, og de er forpliktet til å hjelpe dem med å beskytte seg mot cybertrusler.

Hva leverer vi?
 1. Cyber ​​Intelligence Tradecraft: Dette er opplæring i ulike elementer av cyberintelligens, som OSINT (Open-Source Intelligence), HUMINT (Human Intelligence), SOCMINT (Social Media Intelligence) og mer.
 2. Strategic Intelligence Analysis: Gir analyse på et strategisk nivå for å hjelpe virksomheter med å forstå og bekjempe cybertrusler.
 3. Cyber ​​Threat Intelligence Program Development: Assistere organisasjoner med å bygge et strukturert, formelt etterretningsprogram for cybertrusler.
 4. Cyber ​​Intelligence Lifecycle Management: Overvåke prosessen med å samle inn, analysere og bruke Cyber ​​Intelligence.
 5. Forskning og analyse: Inkludert målrettet forskning på spesifikke trusler, trusselaktører, sårbarheter og andre aspekter ved cybersikkerhet.
 6. Cyber ​​Counter Intelligence Strategier og taktikker: Assistere organisasjoner med å implementere strategier for å motvirke cybertrusler.
 7. Kognitiv krigføringstrening og rådgivning. Cyber ​​Psyops: Oppdag, saml, analyser og lever handlingskraftig intelligens på advrømmeoperasjoner.
Hvem drar nytte av Treadstone 71 Training and Services?
 1. Corganisasjoner og bedrifter: Store virksomheter har ofte betydelige nettsikkerhetsbehov. De kan kjøpe Treadstone 71s tjenester for å styrke deres sikkerhetsforsvar, utvikle interne cybersikkerhetsevner eller få innsikt i potensielle trusler.
 2. Offentlige etater: Disse enhetene trenger ofte å beskytte sensitive data og systemer. De kan bruke Treadstone 71s tjenester for å forbedre sine defensive evner, utvikle kontraintelligensstrategier eller samle informasjon om potensielle trusler.
 3. Profesjonelle innen cybersikkerhet: Personer som jobber innen cybersikkerhet kan kjøpe Treadstone 71s opplæring for å forbedre ferdighetene sine, holde seg oppdatert med de siste truslene og strategiene, eller få et konkurransefortrinn i karrieren.
 4. Akademiske institusjoner: Universiteter og høyskoler med fokus på cybersikkerhet kan også være interessert i Treadstone 71s tjenester, enten for å supplere sine egne læreplaner eller for å tilby videreutdanningsmuligheter for fakultetet.
 5. Teknologifirmaer: Teknologiselskaper, spesielt de som håndterer betydelige mengder brukerdata eller tilbyr onlinetjenester, kan trenge Treadstone 71s tjenester for å sikre at de beskytter systemene og brukerdataene sine på riktig måte.
 6. Helseorganisasjoner: Gitt sensitiviteten og verdien av helsedata, kan disse organisasjonene dra nytte av Treadstone 71s ekspertise innen cybersikkerhet for å sikre systemene deres.

Fordeler med å engasjere Treadstone 71:

 • Økt cyberbevissthet: Treadstone 71s opplæringskurs vil hjelpe ansatte til å forstå cybertrussellandskapet og hvordan de kan identifisere og unngå cybertrusler.
 • Forbedret trusselanalyse: Treadstone 71s konsulenttjenester kan hjelpe organisasjoner med å vurdere deres cyberrisiko og utvikle en plan for å redusere disse risikoene.
 • Forbedret hendelsesrespons: Treadstone 71s konsulenttjenester kan hjelpe organisasjoner med å utvikle en plan for å reagere på cyberhendelser.
 • Økt operasjonell effektivitet: Treadstone 71s opplærings- og konsulenttjenester hjelper organisasjoner med å forbedre sin operasjonelle effektivitet ved å redusere tiden og ressursene som kreves for å estimere og forhindre cybertrusler.

Totalt sett er det flere grunner til at enhver organisasjon bør kjøpe Treadstone 71-tjenester og opplæring. Treadstone 71 er et velrespektert selskap med et overbevisende rykte for kvalitet og kundeservice. Vi tilbyr en rekke opplæringskurs og konsulenttjenester skreddersydd til de spesifikke behovene til kritiske infrastrukturorganisasjoner. Ved å jobbe med Treadstone 71 kan organisasjonen din øke sin cyberbevissthet, forbedre trusselanalysen, forbedre hendelsesresponsen og øke sin operasjonelle effektivitet.

Iransk cyber og fysiske handlinger mot enhver opposisjon

FRA CYBER GREY SONE ACTIONS TIL ASSASSINATIONS – PMOI I CROSSHAIRS.

Følgende er en oversikt over iranske regimets taktikker, teknikker og metoder brukt mot dissidenter og opposisjonsgrupper. People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) holder en Free Iran-konferanse hver sommer. Hvert år jobber det iranske regimet for å diskreditere, forstyrre, forsinke og ødelegge ethvert forsøk på PMOI for å holde konferansen. Fra fysiske trusler til hacking av utenlandske regjeringer til politisk press på grunn av utveksling av fanger, bruker Iran enhver tilgjengelig taktikk for å presse konvolutten under hver handling. Iran fortsetter disse handlingene.

Cyber-gråsonehandlinger visker ut grensen mellom akseptabel statlig atferd og fiendtlige handlinger, og skaper utfordringer for tilskrivelse, respons og etablering av klare normer og regler i cyberdomenet. Å møte disse utfordringene krever internasjonalt samarbeid, robuste cybersikkerhetstiltak og utvikling av normer og avtaler for å regulere statens atferd i cyberspace.

Iranske cyber-gråsoneaktiviteter refererer til ondsinnede handlinger i cyberspace som mangler et fullverdig nettangrep, men som har som mål å oppnå strategiske mål.

Reduser risiko Reduser kostnader Bygg et effektivt team

Hvis du virkelig ønsker å forbedre cyberintelligens utover ren cyberhygiene, frigjøre deg selv fra ubrukelige trusselintelligensfeeds og redusere risikoen, innsamlingstiden og datavalideringsinnsatsen betraktelig, så er Treadstone 71 etterretningstrening noe for deg. Hvis du ønsker å fortsette å utføre cyberhygieneaktiviteter mens du tømmer ditt hardt opptjente budsjett i tekniske klasser på $8k som bærer lite frukt, så ikke ta våre kurs. Hvis du ønsker å ta teamet ditt til neste nivå av ekspertise innen cyberintelligens, mens du avvenner deg fra andres dyre generiske data og informasjon, så se til Treadstone 71.

Studentene vil bruke virtuelle maskiner, laste ned og installere ChatGPT, trene AI-modulen på datalagrene deres, og inkludere oppdatert innhold under praktiske kurscasestudier.

Lær mer om våre nettbaserte kortkurs

Hvorfor betale hundretusenvis av dollar for en leverandørs ChatGPT-installasjon over deres kontrollerte data som ikke er rettet mot deg? Vi tar deg gjennom installasjonen og bruker AI-verktøy som forbereder deg på å konfigurere og trene ChatGPT-verktøy over dine faste data. Slutt å betale noen andre for det du kan gjøre.

Hva er kognitiv krigføring? (Russland, Kina, Iran og det indre USA)

Hva er kognitiv krig?

Kognitiv krigføring er en type krigføring som retter seg mot sinnet, troen og oppfatningene til individer eller grupper. Det innebærer bruk av ulike taktikker som propaganda, desinformasjon, psykologisk manipulasjon (cyberpsyops) og andre former for påvirkning for å forme meningene og atferden til målgruppen.

Kognitiv krigføring kan være vanskelig å gjenkjenne siden den ofte går gjennom subtile og indirekte midler. Tegn på at kognitiv krigføring kan forekomme inkluderer:

 1. Spredning av falsk eller villedende informasjon gjennom sosiale medier eller andre kanaler.
 2. Bruk av følelsesladet språk eller bilder for å påvirke opinionen.
 3. Fremme av ekstreme eller polariserende synspunkter designet for å skape splittelse og konflikt.
 4. Bruk av frykt eller trusler for å kontrollere eller manipulere individer eller grupper.

For å gjenkjenne kognitiv krigføring er det viktig å holde seg informert og være kritisk til informasjonen som presenteres for deg. Se etter flere kilder til informasjon, faktasjekk påstander, og vær klar over dine egne skjevheter og antakelser. Ved å være på vakt og informert kan vi bedre beskytte oss selv og våre lokalsamfunn mot de skadelige effektene av kognitiv krigføring.

Russland

Det har vært mange rapporter og påstander om at Russland har brukt cyberpsykologiske operasjoner mot USA de siste årene. Noen av taktikkene som har blitt tilskrevet Russland inkluderer:

 1. Manipulering av sosiale medier: Russiske operatører bruker sosiale medieplattformer som Facebook, Twitter og Instagram for å spre falsk eller villedende informasjon, skape splid og forsterke splittende problemer. De oppretter også falske kontoer og personas for å manipulere opinionen.
 2. Hacking og datalekkasjer: Russiske hackere retter seg mot politiske partier, offentlige etater og andre organisasjoner i USA for å stjele sensitiv informasjon og frigi den til offentligheten. Russland bruker lekkasjer for å skamme eller diskreditere enkeltpersoner eller organisasjoner eller for å påvirke opinionen.
 3. Desinformasjonskampanjer: Russiske operatører sprer falsk eller villedende informasjon gjennom tradisjonelle mediekanaler som TV, radio og nettkilder. Dette kan inkludere å spre konspirasjonsteorier, fremme ekstremistiske synspunkter og forvrenge fakta for å passe deres agenda.
 4. Cyberangrep: Russiske hackere starter cyberangrep mot kritisk infrastruktur i USA, som strømnett og vannbehandlingsanlegg. Disse angrepene forstyrrer tjenester, forårsaker skade og skaper kaos.

Kortkurs i russisk kognitiv og informasjonskrigføring del 1

Russisk kognitiv og informasjonskrigføring kortkurs del 2 - Informasjonsalibi

Det er viktig å merke seg at selv om det har vært mange påstander om russiske cyberpsykologiske operasjoner mot USA, er ikke alle disse påstandene bevist. Imidlertid er cyberpsykologiske operasjoner en økende bekymring i dagens sammenkoblede verden, og det er viktig for enkeltpersoner og organisasjoner å være klar over risikoen og ta skritt for å beskytte seg selv.

Kina

Kina bruker psykologiske operasjoner (PSYOPs) mot USA på flere måter. Taktikken som tilskrives Kina inkluderer:

 1. Cyberspionasje: Kinesiske hackere stjeler sensitiv informasjon fra amerikanske myndigheter og private selskaper. Denne informasjonen får en fordel i forhandlinger eller i utvikling av innovative teknologier.
 2. Propaganda: Kina bruker statskontrollerte medier for å spre propaganda og påvirke opinionen i USA. Dette kan inkludere å fremme et positivt bilde av Kina, bagatellisere menneskerettighetsbrudd og kritisere USAs politikk.
 3. Påvirkningsoperasjoner: Kinesiske operatører bruker sosiale medieplattformer for å påvirke opinionen i USA. Dette kan inkludere å opprette falske kontoer og personas for å spre falsk eller villedende informasjon og forsterke splittende problemer for å skape uenighet.
 4. Økonomisk tvang: Kina bruker økonomisk tvang for å påvirke amerikanske politiske beslutninger. Dette kan inkludere trusler om å holde tilbake handel eller investeringer eller bruke økonomiske insentiver for å oppmuntre til visse handlinger.

Iran

Iran har vært kjent for å bruke påvirkningsoperasjoner mot dissidenter innenlands og utenlands. Taktikken som tilskrives Iran inkluderer:

 1. Cyberspionasje: Iranske hackere bruker phishing-angrep og andre taktikker for å stjele sensitiv informasjon fra dissidenter og opposisjonsgrupper. Denne informasjonen finner og retter seg mot personer som er kritiske til den iranske regjeringen.
 2. Propaganda: Iran bruker statskontrollerte medier for å spre propaganda og påvirke opinionen. Dette kan inkludere å fremme et positivt bilde av den iranske regjeringen, bagatellisere menneskerettighetsbrudd og kritisere opposisjonsgrupper.
 3. Overvåking og trakassering: Iranske sikkerhetsstyrker bruker overvåking og trakassering for å skremme dissidenter og opposisjonsgrupper. Dette kan inkludere overvåking av telefonsamtaler, e-poster og sosiale medier-kontoer og internering og avhør av personer som er kritiske til myndighetene.
 4. Desinformasjonskampanjer: Iranske operatører sprer falsk eller villedende informasjon gjennom sosiale medier og andre kanaler for å diskreditere dissidenter og opposisjonsgrupper. Dette kan inkludere å spre rykter, lage falske nyhetshistorier og bruke roboter for å forsterke visse meldinger.

Vi ser flere metoder for kognitiv krig i USA. De vanligste taktikkene inkluderer:

 1. Desinformasjon: Spredning av falsk eller villedende informasjon gjennom sosiale medier, tradisjonelle medier og andre kanaler. Dette kan inkludere konspirasjonsteorier, falske nyheter og andre former for propaganda.
 2. Manipulering av sosiale medier: Bruken av sosiale medieplattformer for å spre desinformasjon, forsterke splittende problemer og så splid. Dette kan inkludere bruk av roboter og falske kontoer for å manipulere opinionen.
 3. Polarisering: Å fremme ekstreme eller polariserende synspunkter skaper splittelse og konflikt. Dette kan inkludere bruk av følelsesladet språk, demonisering av motstridende synspunkter og fremme av konspirasjonsteorier.
 4. Psykologisk manipulasjon: Bruk av psykologiske taktikker for å påvirke opinionen og atferden. Dette kan inkludere å bruke frykt, sinne og andre følelser for å manipulere enkeltpersoner og grupper.
 5. Hacking og cyberangrep: Bruken av hacking og cyberangrep for å stjele sensitiv informasjon, forstyrre tjenester og forårsake skade. Dette kan inkludere angrep på kritisk infrastruktur, offentlige etater og private selskaper.

Viktig å merke seg

Mens disse metodene for kognitiv krig ofte er assosiert med utenlandske aktører, bruker innenlandske grupper og enkeltpersoner dem også. Enkeltpersoner og organisasjoner bør være klar over risikoen og ta skritt for å beskytte seg mot de skadelige effektene av kognitiv krig.

Kognitiv krigføringstrening med Treadstone 71: Fortifying Cyber ​​Intelligence

I det vidstrakte landskapet på cyberslagmarken er det en viktig ferdighet å skille mellom manipulerende og pålitelig informasjon. Å forstå truslene mot cybersikkerheten din og lære å håndtere dem er avgjørende kompetanse. Men hvordan tilpasser vi tradisjonelt håndverk til nettmiljøet? Treadstone 71 gir svarene, og utstyrer deg med verktøyene for å navigere i dette komplekse riket.

Med Treadstone 71s kognitive krigføringstrening er du ikke bare en tilskuer i møte med motstandere og risikoer, men en dyktig deltaker. Vi designer omfattende opplæring i cyberintelligens, kontraintelligensrådgivning og kognitiv krigføring for å beskytte deg og organisasjonen din mot sårbarheter som kan sette sikkerheten din i fare.

Vi tar sikte på å destillere vår årelange ekspertise som etterretningsspesialister til potente og innsiktsfulle kurs. Vi overskrider grunnleggende eller foreløpig intelligenstrening, og gir deg en vei for å bestige etterretningsprogrammets modenhetsstige. Vi har beskåret det som bare skraper overflaten, og beholder og forbedrer det som er handlingsdyktig og relevant for moderne trusler.

Treadstone 71s instruktører lager omhyggelig hver treningsøkt, og tilfører dem kunnskap som ikke bare er teoretisk, men som forandrer spillet for intelligensen din. Vi formidler ikke bare ferdigheter; vi former spenstige cyberkrigere som er i stand til å motvirke trusler fra den virkelige verden.

Velg Treadstone 71, og rust deg med kognitiv krigføringsekspertise som er skreddersydd, relevant og formidabel. Bli med oss ​​i denne avgjørende kampen for å sikre vår digitale grense.


Intelligence Tradecraft Operator – OPSEC for OSINT, Cyber ​​Psyops, The Cyber ​​Cognitive Warfighter gjenværende datoer og steder i USA 2023 - Kontakt oss for å trene deg. Alle personlige kurs rabattert til $2999.

"Utrolige treningstimer fra dette mannskapet! Teamet vårt ble overrasket over innholdet, dybden og kompetansen til Treadstone 71-teamet. Vi gikk ut pumpede og klare. Anbefalt instruksjon fra de beste vi har sett! Hvis du er lei av å betale for generisk informasjon eller informasjon med liten intelligensverdi, er dette kurset for deg. Vi lærer deg hvordan du finner relevant informasjon som er troverdig, kilder som er gyldige og metoder for dataopprinnelse. Alt ved hjelp av operasjonelt sikre metoder i både OSINT- og Darknet-miljøer. "
Utvalgt nettopplæring inkluderer nå korte kurs

Nettkurs fra Cyber ​​Intelligence til Cyber ​​Psyops

(www.cyberinteltrainingcenter.com)

Advanced Cyber ​​Intelligence Tradecraft

Avansert strategisk etterretningsanalyse

Motstandsmålretting

Analytisk skriving (rapportering og kort)

Aspekter ved desinformasjon

Basic Cyber ​​Intelligence Tradecraft

Big Five i Cyber ​​Intelligence

Bygge et cyberintelligensprogram – del 1

Bygge et cyberintelligensprogram – del 2 og 3

Bygge et cyberintelligensprogram – del 4

Sertifisert cyberkontraintelligensanalytiker

Cialdinis prinsipper for påvirkningsoperasjoner

Kinesisk kognitiv krigføring seksjon 1 Cyber ​​Psyops APT-grupper

Kognitiv krigføringsdefinisjoner del 1

Samlingsledelse

Color Revolutions - Kognitiv krigføring

Konspirasjonsteorier

Kritisk tenking og kognitiv skjevhet for cyberintelligens

Cyber ​​Cointelpro

Cyber ​​i forsyningskjeden

Cyber ​​Intelligence Tradecraft - Resertifiseringspakke

Bedrag planlegging

Skitne triks i kontraintelligens og bedrag

Global Resilience Federation Operational Framework og Capability Maturity Model 

Etterretningskrav

Middels Cyber ​​Intelligence Tradecraft

Iransk kognitiv og informasjonskrigføring seksjon 1

Iransk kognitiv og informasjonskrigføring seksjon 2 - Målt mot STEMPER Plus

Myers-Briggs - Under press og destruktiv modus

Personas og OPSEC

Psykologiske operasjoner - Cyber ​​Cognitive Warfighter - Psyops

De syv radikales psykologi

Russisk kognitiv og informasjonskrigføring del 1

Russian Cognitive and Information Warfare Security 2 - Informasjonsalibi

Russian Grey Zone-aktiviteter, APT-grupper - tidslinjer og muligheter

Russian STEMPLES Plus, Hofstede-prinsipper og endringsindikatorer

Interessentanalyse

STEMPLES Plus - Indikatorer for endring - Hofstede-prinsipper

Strategisk kildeevaluering, troverdighet, gyldighet, relevans og typer bevis

Strategisk etterretningsanalyse

Strukturerte analytiske teknikker

The Dark Triad og Pitch-Black Tetrad - Trolling

 

GRATIS kurs

Intelligence Tradecraft Referanseguider

Treadstone 71 etterretningsverktøy for håndverksutdanning, referanseguiden. Hver laminert referanseguide tilbyr omfattende og detaljert håndverksinformasjon. Lett å lese med ordlister, diagrammer og prosessflyt ved bruk av farger og illustrasjoner. Vårt førsteklasses lagerpapir sikrer langvarige og solide referanseguider. Våre guider dekker:

 • Analytisk skriving
 • Kognitiv krigføring del I og II
 • Cyber ​​Intelligence Lifecycle Del I og II
 • Desinformasjon Plus
 • Interessentanalyse og etterretningskrav
 • Strategisk analyse med STEMPLES Plus
 • Strukturerte analytiske teknikker
 • Trusseljakt
 • Hva er Cyber ​​Intelligence

Med andre i arbeid som vil inkludere Cyber ​​Counterintligence, Color Revolutions, informasjonsoperasjoner/hybrid krigføring, og kinesiske, iranske og russiske innflytelsesoperasjoner metoder og eksempler. Innebygd laminering på 8 ½ tommer x 11-tommers 6 z-fold sideformat. Detaljer hentet direkte fra Treadstone 71 Training Courses. Gratis m/betalt kurs.

Brief - Kognitive krigføringsaksjoner i Ukraina - Et russisk synspunkt

Informasjon om de nyeste formene og metodene for å organisere og gjennomføre informasjonsoperasjoner under forholdene under krigen i Ukraina kan brukes i arbeidet til statlige organer, ansvarlige for å organisere en systemisk motvirkning mot informasjonsaggression fra fremmede stater, og vil også være nyttig for å statsvitere, politiske teknologer og spesialister på å motvirke destruktive politiske teknologier.

Kognitiv krigføring - En serie med nye treninger fra Treadstone 71

Studentene vil lære metoder for bedrag for å lure motstandere, distraksjonstaktikker, innholdsskaping for mistillit, samt metoder for distribusjon. Disse metodene er inkludert i elevskapte kognitive kampanjer som er kontinuerlige fra flere vektorer. Studentene vil lære erkjennelse av mål mens de forstår verdener av sosiale medier, informasjon, intelligens og andre nettbaserte vektorer. Vi dekker også problemstillinger knyttet til måling av kampanjeeffektivitet og påvirkningsanalyse. Vi vil dekke konsepter innen kognitiv krigføring, gråsonetaktikk, desinformasjon, påvirkningsoperasjoner, informasjonsoperasjoner, fargerevolusjoner, nevro-lingvistisk program, private etterretningsfirmaer og mer. Nye datoer og steder vil bli annonsert dette kvartalet.

Kursforelesninger demonstrerer nettleseroppsett (utvidelser/plugin-moduler/tillegg) for operasjonell sikkerhet, flere nettleserkonfigurasjoner og containere for justering til og sporing av personas. Elevene lærer å teste nettlesere for lekkasje. Studentene vil bruke virtuelle maskiner, laste ned og installere ChatGPT, trene AI-modulen på datalagrene sine og inkludere oppdatert innhold under praktiske kurscasestudier. Vi inkluderte nå AI i innholdsanalysen og butikkene våre mens vi jobbet med å bygge automatiserte hypotesegeneratorer utenfor våre egne evner. Vi jobber også med å innlemme automatisert intelligensanalyse som inkorporerer strukturerte analytiske teknikkmetoder. Vår siste innsats inkluderer AI-hjelp til å skrive analytiske rapporter. Studentene kan bruke AI-verktøyene over datalagrene sine for å hjelpe med:

 • Trusseldeteksjon: AI-drevne systemer kan skanne store mengder data og finne atferdsmønstre som viser potensielle trusler. Dette kan hjelpe sikkerhetsteam raskt å finne og svare på trusler før de kan forårsake skade.

 • Svindeloppdagelse: AI-verktøy kan analysere økonomiske transaksjoner, brukeratferd og andre datakilder for å finne uregelmessigheter som kan indikere uredelig aktivitet.

 • Deteksjon av skadelig programvare: AI-algoritmer kan analysere kode og atferd for å finne skadelig programvare og andre former for skadelig programvare.

 • Estimere fremtidige handlinger: AI kan analysere historiske data for å finne mønstre og lage prognoser om fremtidige cybertrusler.

 • Nettverkssikkerhet: AI kan sjekke nettverkstrafikk og finne potensielle sikkerhetstrusler, for eksempel uautorisert tilgang eller datainnbrudd.

 • Hendelsesrespons: AI-verktøy kan hjelpe sikkerhetsteam med å svare på hendelser ved å analysere data og finne kilden til angrepet.

 • Treadstone 71-kurs inkluderer alt materiale fra OPSEC, OSINT, Darknet Collection-kurset pluss: OPSEC-metoder, online anonymitet, persona-oppretting, sikker nettleserkonfigurasjon uten verifiserte lekkasjer. OSINT og Darknet-søk, søk og innsamling på sosiale medier, Personlighetsidentifikasjon ved bruk av Myers-Briggs, Big 5, Dark Triad/Pitch Black Tetrad, Psychological Techniques of the Seven Radicals og Nine Enneagram Type. Metoder og TTP-er for cyber HUMINT-taktikker, kampanjeutvikling, ledelse og gjennomføring. // Motstandsmålretting med cyber D3A/F3EAD, PIR-er, OSINT, Darknet. // Informasjonskrigføring, bedragerimetoder mot etterretning, russiske/kinesiske/iranske cyberkrigføringsmodeller og cyberpsykologiske operasjoner, kognitive krigskampanjer. Intelligensdrevet sikkerhetsteam. Elevene må også ta noen korte personlighetstester for å dele i timen. For USA-baserte kurssteder tilbyr Treadstone 71 telefoner for studenter for å hjelpe med anonymitet og kontooppretting. Kurset dekker også oppsett av sosiale medier-kontoer, utstrakt bruk av åpen kildekode-verktøy, metoder for å finne grupper, kanaler og chatter, sette opp aggregerte søkekriterier som øker hastigheten og er målrettet for individuell organisasjonsbruk. i timen. Kurset blander cyberintelligens, kontraintelligens og kognitiv krigføring, fra oppsett til passiv utførelse. Studentene lærer å finne motstandere i både darknet og i åpne kilder, mens de oppretter kontoer gjennom standardiserte OPSEC-metoder som har vist seg å være sikre. Oppdateringene sikrer identifisering av motstandere, risikovurdering av deres evner, hensikter og ondsinnethet, samtidig som de identifiserer metoder for å motvirke deres hybride krigføring og påvirke operasjoner mot våre eiendeler.


Iranske påvirkningsoperasjoner - et skifte i evner -
Publisert internt juli 2021
Last ned rapporten
IRANSK INFLUENSKAMPANJE
Last ned rapporten
Lær mer om vår opplæring
lær MER

 

 

BESØK OSS PÅ TELEGRAM
Treadstone 71 på Telegram
ABONNEMENT på ALLE NETTKURS
Her er scoopet


Kurs i cyberintelligens lærte din måte

Hvis du er dypt investert i å forsterke din intelligensmodenhet, ikke la treningstilgjengelighet bli en motvind. Treadstone 71 gjør den til en medvind som du eller dine intel-spesialister kan motta opplæring i cyberintelligens måten som fungerer for deg. All beste praksis, fellesskapsvalidert materiale og felttestede forebyggingsstrategier kan nå undervises under personlige, private eller offentlige klasser.

Personlig opplæring

Gå inn i OPSEC-metoder og risikoidentifikasjonsprosesser mens du blir veiledet av Treadstone 71s instruktør på et av de amerikanske treningsstedene. La tidligere intel-fagfolk videreformidle sin kognitive krigføring og kontraintelligens ferdigheter til deg. Lær nye og innovative TTP-er og metoder for kognitiv krigføring og cyber-psyops. 

Privat trening

Koble din cyberintelligenskurs med konfidensialitet for å bryte ned organisasjonens cyberrisikoer. Vi kan tilpasse materialet som skal analyseres for å møte ditt spesifikke modenhetsnivå for cyberprogram og lede deg gjennom godt kuratert opplæring, enten det er for OSINT- eller Darknet-praksis, ChatGPT-integrering eller cyberpsykologisk krigføring.

Offentlig opplæring

Øk intelligensen din som en del av samarbeid og nettverksbygging. En offentlighet cyberintelligenskurs er en perfekt måte å øke kunnskapen din med praktiske teknikker mens du diskuterer scenarier i den virkelige verden med andre fagfolk som jobber innen cybersikkerhet og intel-økosystemer.

Lær å handle proaktivt

Cyberslagmarken er full av eksterne og interne trusler. Typen, alvorlighetsgraden og virkningen varierer mye, noe som gjør den riktige responsstrategien vanskelig å implementere når eiendelene dine er i fare. Men det spenner alltid over prioriterings- og avbøtende trinn som bør planlegges og utføres raskt.

Du kan få en oversikt over de beste avbøtende og prioriteringsstrategiene med vår opplæring i cyberintelligens. Men hvis du trenger hjelp til å reagere på spesifikke risikoer som undergraver spesifikke eiendeler og gir uventede utfordringer til organisasjonen din, er Treadstone 71s rådgivende team til unnsetning! Med rådgivning om kognitiv krigføring og cyberintelligens, kan vi hjelpe med å sette fingeren på typen risiko og anbefale handlinger for å øke sikkerheten og redusere innsatsen. Vi kan gjøre vår bransjerelevante ekspertise til effektive mottiltak og strategisk forsvar for din organisasjon når den eksisterende risikoen er avgjort.

Mestr alt cyberintelligens og lær å implementere proaktive tiltak med Treadstone 71!


 • Treningsabonnement

  Opplæringsabonnement - Alle nettkurs opptil 500 studenter - ett år

  Begrenset mulighet: Kun 20 abonnementer tilgjengelig for $99,990.00 4.71 ($XNUMX/klasse/student)

  Vi introduserer One Year Five Hundred-abonnementet fra Treadstone 71 – en unik og omfattende opplæringspakke designet for å frigjøre potensialet til ditt eksisterende personale og veilede nye ansatte fra junior- til seniornivå. Den fullstendige Treadstone 71 nettkurskatalogen er lett tilgjengelig. Over førti kurs og teller. 

  Læreplanen vår dekker tradisjonell cyberintelligens og kontraintelligens håndverk, og strekker seg til banebrytende opplæring i strategisk intelligens og kognitiv krigføring. Med over 40 nettkurs bygger vi bro mellom den fysiske intelligensverdenen og den virtuelle verdenen, og gir limet som binder dem sammen.

  Hva du mottar:

  • Øyeblikkelig og ubegrenset tilgang: Dra nytte av ubegrenset adgang til hele Treadstone 71-kurskatalogen, inkludert eksisterende kurs og alle som er utviklet i løpet av toårsperioden.
  • Dybdelæringsmoduler: Hvert kurs er fullpakket med flere videotimer, tilleggsmateriell, maler, oppgaver fra den virkelige verden, gjenstander, opplesninger og relaterte dokumenter.
  • Eksklusive referanseguider: Forbedre læringsopplevelsen din med Treadstone 71 Reference Guide for hvert kurs.
  • Tilleggsmaterialer: Noen kurs inkluderer også obligatoriske bøker, enkelt levert av Amazon Kindle til hver student.
  • Vurderinger og sertifiseringer: Læringsvurderinger og praktiske øvelser sikrer kunnskapsevaluering, mens fullføringsbevis og spesifikke kurssertifiseringer (med CPE-poeng) anerkjenner prestasjonene dine.

  Se vår introduksjonsvideo for å finne ut mer!

  Invester i teamets vekst og vær i forkant av konkurrentene. Skaff deg et av disse begrensede abonnementene i dag og redefiner din tilnærming til cyberintelligens og kontraintelligens.

 • Kognitiv krigføringstrening

  Vi introduserer vårt innovative nye kurs, spesielt designet for å sentralisere studiet av informasjonsoperasjoner gjennom linsen til kognitive metoder. Ved å bruke praktisk læring og applikasjoner i den virkelige verden gir vi studentene mulighet til å mestre unike teknikker inspirert av allierte og motstandere.

  Kursets høydepunkter:

  • Kognitiv krigføring: Utforsk konsepter relatert til kognitiv krigføring, gråsonetaktikk, desinformasjon, påvirkningsoperasjoner, informasjonsoperasjoner, fargerevolusjoner, nevro-lingvistisk programmering, private etterretningsfirmaer og mer.
  • Omfattende analyse: Dykk ned i en grundig gjennomgang av kognitive krigføringsstrategier, historiske eksempler, rasjonelle prosesser og skjevheter i persepsjon og kognisjon. Forstå kompleksiteten i beslutningstaking under tidspress, konfliktdomener, faktorer som påvirker beslutninger, og utfordringene med hastighet og informasjonsoverbelastning.
  • Manipulasjons- og bedragsteknikker: Lær hvordan du manipulerer situasjonsbevissthet og induserer atferdsendring ved å bruke taktikk for bedrag, distraksjon, mistillit, kaos og forvirring.
  • Motstandervurdering: Tilegne seg ferdigheter for å vurdere motstanderens mottakelighet for kognitive våpen og observere potensielle påvirkninger og sårbarheter.
  • Praktisk bruk: Engasjere seg i å lage kognitive kampanjer, bruke bedrag, distraksjon, innholdsskaping for mistillit og ulike distribusjonsteknikker. Opplev kontinuerlig utførelse fra flere vektorer.
  • Forstå målkognisjon: Ta tak i de kognitive aspektene ved mål og dykk inn i de mangefasetterte verdenene av sosiale medier, informasjon, intelligens og andre elektroniske vektorer.
  • Effektivitet og analyse: Ta tak i de kritiske problemene knyttet til måling av effektiviteten til kampanjer og utfør en grundig påvirkningsanalyse.

  Hvem vil dra nytte av:

  Dette kurset er uvurderlig for fagpersoner som ønsker å utdype sin forståelse av kognitive metoder innen informasjonsoperasjoner. Enten du er analytiker, strateg eller utøver innen cyberkrigføring, utstyrer dette kurset deg med verktøy og innsikt for å navigere i det stadig skiftende landskapet av kognitiv krig.

  Registrer deg nå for å fordype deg i denne engasjerende og svært interaktive læringsopplevelsen og skjerpe ferdighetene dine i et av de mest komplekse og vitale moderne krigførings- og etterretningsområdene.

 • Målrettet forskning for å avdekke påvirkningsoperasjoner

  Oppdag, analyser, eksponer, motvirk og inneholder: Treadstone 71 Service for Influence Operations Motkampanjeutvikling

  Treadstone 71-tjenesten tilbyr en omfattende løsning for påvirkningsoperasjoner og motkampanjeutvikling. Vår spesialiserte tilnærming dekker fem viktige trinn: oppdage, analysere, eksponere, motvirke og inneholde. Her er en detaljert titt på hva hvert trinn innebærer:

  1. Oppdag: Identifiser fortellingen
   • Avdekke operasjonelt innhold for å definere fortellingen(e) og analysere bildene, utforske følelsene og følelsene de skaper.
   • Bestem potensielle følelser, instinkter, reflekser og lidenskaper målrettet for utnyttelse.
  2. Analysere: Granske innhold
   • Undersøk innhold for inkonsekvenser, usannheter, baktalelse, blandede fakta, potensielle konspirasjonsteorier og motstridende versjoner på tvers av ulike plattformer.
  3. Utsett: Forutse nøkkelmål eller trusselaktiviteter
   • Forutse aktiviteter som kan føre til lederbeslutninger.
   • Koordinere, validere og overvåke innsamlingskrav, planer og aktiviteter.
  4. Teller: Overvåking og rapportering av trusselendringer
   • Spor og kommuniser endringer i trusseldisposisjoner, aktiviteter, taktikker, evner og mål knyttet til spesifikke varslingsproblemsett for cyberoperasjoner.
   • Generer rettidig og integrert all-source cyberoperasjonsetterretning, inkludert trusselvurderinger, orienteringer, etterretningsstudier og landstudier.
  5. Inneholder: Tilbyr etterretningsstøtte og analytiske løsninger
   • Tilby etterretningsstøtte for utpekte øvelser, planleggingsaktiviteter og tidssensitive operasjoner.
   • Utforme eller anbefale analytiske tilnærminger eller løsninger for komplekse problemer der informasjon kan være ufullstendig eller ingen presedens eksisterer.

  Treadstone 71-tjenesten tilbyr en smidig og målrettet respons på motpåvirkningsoperasjoner ved sømløst å integrere disse fem fasene. Vår metodiske tilnærming sikrer at organisasjoner forstår, forutser og bekjemper de stadig utviklende truslene som påvirker driften.

  Å investere i denne tjenesten betyr å sikre et robust forsvar mot sofistikerte taktikker som søker å manipulere og lure. Juster med Treadstone 71 for å sikre organisasjonens integritet og troverdighet i dagens komplekse cyberlandskap.


Påvirke operasjonsdeteksjon, analyse og motarbeid

Root ut påvirkningsoperasjoner

 • Identifiser operasjonelt innhold for å definere fortellingen(e) mens du undersøker bilder og følelsene som skapes av slike.
 • Identifiser potensielle følelser, instinkter, reflekser og lidenskaper ment å utnytte.
 • Gjennomgå innhold for løgner, lander, sammenblanding av fakta, mulige konspirasjonsteorier og motstridende versjon
Russian Cyber ​​Warfare Brief - Den russiske cyberhæren

Russisk cyberkrigføring - Den russiske cyberhæren - KILLNET / Xaknet

 • Detaljer og organisasjonskart over russiske cybermilits-aktører i cyberspace.
Kinesiske metoder for kognitiv krigføring

Kina fjerner også negative historiske fortellinger som ikke passer til dets interesser og er forankret i gamle stereotypier. Samtidig forsterker Kina sine prestasjoner som rettferdiggjort, gitt historisk imperialistisk kinesisk ledelse kombinert med nåværende global styrke. En slik industri er underholdningsbransjen og spesielt Hollywood. Kina legger ikke skjul på sine investeringsstrategier, noe som fremgår av Belts and Roads-initiativet. Legg merke til investeringene i filmer med en tilstrømning av produksjonsselskaper og karakterer som alle viser Kina som en helt som en del av filmfinansieringskravene.

Iranske detaljer om hybridoperasjoner og kognitive krigføringshandlinger fra Iran

«Iransk etterretning bruker sosiale medier for å true og etterligne dissidentegrupper, og bryter åpenbart plattformreglene. Kjente etterretningsoperatører som åpent jobber i cyberspace, bruker sosiale medier for kommando og kontroll,” sa Jeff Bardin, Chief Intelligence Officer ved Treadstone 71.

ISIS Online organisasjonskart med teknisk oppføring

Detaljer om den islamske staten og deres online organisasjonskart basert på deres informasjon hentet fra deres skjemaer og sosiale mediekanaler.

Russland gir ut detaljerte propagandainstruksjoner for å manipulere ukrainske statsborgere

Kreml-propagandister har utarbeidet en spesialisert 14-siders publikasjon for tilhengere av «russisk fred» i Ukraina: «Håndbok for ukrainske borgere om organisering av motstand mot marionettregjeringen i Kiev».


DMCA.com Beskyttelsesstatus

Treadstone71 videobibliotek inneholder en mengde informasjon og medievideo relatert til cyber intelligens

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!