331-999-0071

End User License Agreement

SLUTTBRUKER-LISENSAVTALE

Sist oppdatert: april 12, 2017

VILKÅR FOR BRUK

VED Å BRUKE TREADSTONE 71 CYBER INTEL TRAINING CENTRE TRENINGSPLATTFORM, DELTA PÅ TREADSTONE 71 PERSONTRENING, ELLER LÆRE FRA TREADSTONE 71-INNHOLD PÅ ENHVER NETTSTED, LÆR MANAGEMENT-LØSNING SOM TREADSTONE 71-CREADICAUT 610 CREUTICATE, CONTACT 615C71UT, CYB71, IE, "PLATTFORMEN", DU GODTAR DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ("VILKÅRENE"). HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, BØR DU UMIDDELBART AVSLUTE BRUKEN AV PLATTFORMEN. FORTSATT BRUK AV PLATTFORMEN SIGNIERER DIN FORTSATT GODKJENNING AV DISSE VILKÅRENE OG EVENTUELLE ENDRINGER I DEM. DISSE VILKÅRENE ER EN BINDENDE JURIDISK KONTRAKT MELLOM TREADSTON XNUMX, LLC. ( "TXNUMX" eller "VI"), OG DU. PERSONER SOM BOR I FOLKEREPUBLIKKEN KINA, BURMA, CUBA, IRAN, LIBYA, MALAYSIA, NORD-KOREA, SUDAN ELLER ETHVERT ANNET LAND SOM ER UNDERLAGT EN amerikansk regjeringsembargo, ELLER SOM HAR VÆRT SOM DESIGNERT AV USA. TERRORISTSTØTTENDE" LAND, OG HVOR DET ER FORBUDT ELLER PÅ ANNEN MÅTE BEGRENSET AV LOV ("FORBUDTE LAND") KAN IKKE LASTE NED ELLER BRUKE PLATTFORMEN.

I tillegg til disse vilkårene, T71 personvernerklæring, funnet på https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy (“Personvernpolitikken”) vil styre hvordan personlig informasjon du sender inn på denne plattformen vil bli brukt, og sammen danner de avtalen mellom deg og T71 (“Avtalen”). Denne avtalen inneholder ansvarsfraskrivelse og andre bestemmelser som begrenser T71s ansvar overfor deg.

Aldersbegrensning

Bare personer som er atten (18) år eller eldre kan bruke plattformen.

SLUTTBRUKERLISENS

I henhold til disse vilkårene gir T71 deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, begrenset og tilbakekallbar lisens til å bruke plattformen til personlig bruk eller til intern bruk av arbeidsgiveren din på det tidspunktet du ble gitt tilgang til kun plattformen ("brukerlisens"). Brukerlisensen er herved innlemmet i disse vilkårene. Enhver bruk av plattformen på noen annen måte, inkludert, uten begrensning, videresalg, omvendt utvikling, demontering, redistribuering, overføring, modifisering eller distribusjon av plattformen eller tekst, bilder, video, data, hyperkoblinger, skjermer, maler, verktøy , prosessflyter, metoder, teknikker, prosedyrer og annet innhold knyttet til plattformen er forbudt. Du kan ikke kopiere (med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i denne avtalen), dekompilere, reversere, demontere, forsøke å utlede kildekoden til, modifisere eller lage avledede verk av plattformen (eller noe innhold på plattformen for å inkludere i- personopplæring), eventuelle oppdateringer eller deler av disse (bortsett fra når og bare i den utstrekning som noen av de foregående begrensningene er forbudt i henhold til gjeldende lov eller i den grad det kan tillates av lisensvilkår som regulerer bruken av åpen kildekodekomponenter inkludert i Plattformen). Hvis du bryter noen av disse begrensningene, kan du bli utsatt for rettsforfølgelse og erstatning. Disse vilkårene og brukerlisensen regulerer også eventuelle oppdateringer til, eller tillegg eller erstatninger for denne plattformen, med mindre separate vilkår følger med slike oppdateringer, tillegg eller erstatninger, i så fall vil de separate vilkårene gjelde.

Brukerlisensen gjelder til den avsluttes av deg eller T71, med eller uten skriftlig varsel. Dine rettigheter under brukerlisensen opphører automatisk uten varsel fra T71 hvis du ikke overholder vilkårene eller vilkårene i brukerlisensen. Når lisensen avsluttes, skal du opphøre all bruk av plattformen og ødelegge alle kopier, helt eller delvis, av plattformen eller innholdet.

REGNSKAP

For visse aspekter av plattformen kan du bli bedt om å registrere en konto. Hvis du godtar å registrere en konto, vil du velge og / eller motta et brukernavn og passord når du gir registreringsinformasjon og fullfører registreringsprosessen. Denne kontoen er personlig for deg, og du vil ikke dele den eller tillate noen annen person å bruke kontoen din. Du kan aldri bruke andres konto uten tillatelse. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til brukernavnet og passordet ditt og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt brukernavn og passord. Du samtykker i å umiddelbart varsle T71 i tilfelle registreringsinformasjonen din endres, eller hvis du får vite om eller har grunn til å mistenke uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Du godtar også at du vil gi sannferdig og nøyaktig informasjon under registreringsprosessen. T71 kan nekte å gi deg et bestemt brukernavn av en eller annen grunn.

T71 forbeholder seg retten til å nekte eller tilbakekalle tilgang til denne plattformen, eller deler av den, eller på annen måte avslutte en brukers tilgang til plattformen, når som helst etter eget skjønn, med eller uten grunn og uten varsel til deg.

Brukerinformasjon

Ulike plattformfunksjoner kan bruke, vedlikeholde eller overføre personlig informasjon, inkludert, uten begrensning, ditt navn, passord og e-postadresse (samlet "brukerinformasjon").

Ved å bruke plattformen samtykker du til overføring av brukerinformasjon til T71, inkludert agenter og tredjepartspartnere, og samtykker til at T71, inkludert agenter og tredjepartspartnere, mottar, samler inn, lagrer, behandler, overfører og bruker brukerinformasjon for plattformfunksjonalitet og for formålene som er oppgitt i personvernerklæringen vår. Vår personvernerklæring er tilgjengelig på plattformen og på https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy.

Du godtar videre at T71, dets tjenesteleverandører og / eller andre som er involvert i å opprette eller levere plattformen, kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon - inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om enheten, systemet og programvaren for plattformen, og periferiutstyr - som samles med jevne mellomrom for å lette levering av programvareoppdateringer, produktsupport og andre tjenester til deg (hvis noen) relatert til plattformen.

Abonnementsvilkår

Avgifter beregnes på nytt når du endrer den fysiske postadressen for Treadstone 71Training Platform-kontoen din, forutsatt at endringen mottas mer enn tre virkedager før forfallsdatoen for gjeldende abonnementsavgift. Hvis adresseendringer mottas mindre enn tre virkedager etter forfallsdato for gjeldende abonnementsavgift, vil avgiftssatsen knyttet til den nye postadressen reflekteres i neste faktureringssyklus.

Eksterne tjenester og tredjepartsmateriell

Plattformen kan muliggjøre tilgang til tredjepartstjenester og nettsteder utenfor plattformen (kollektivt og individuelt kalt "eksterne tjenester"). Eksterne tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til LinkedIn og andre sosiale medieplattformer. Bruk av de eksterne tjenestene kan kreve at du godtar tilleggsvilkår. Visse eksterne tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner eller materialer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale") eller gi lenker til visse tredjepartsnettsteder. Ved å bruke de eksterne tjenestene, erkjenner og godtar du at verken T71, eller dets agenter eller de som er involvert i å lage eller levere plattformen, er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, gyldigheten, opphavsrettsoverholdelsen, lovligheten, anstendigheten , kvalitet eller andre aspekter ved slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Verken T71, eller dets agenter eller de som er involvert i å lage eller tilby plattformen, garanterer eller støtter, og påtar seg og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg eller noen annen person for eksterne tjenester, tredjepartsmateriale eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjepartsmateriale og lenker til andre nettsteder er utelukkende gitt som en bekvemmelighet for deg. Du godtar å bruke de eksterne tjenestene på egen risiko, og verken T71, eller dets agenter eller de som er involvert i å lage eller levere plattformen, skal ha noe ansvar overfor deg for innhold som kan anses å være støtende, usømmelig eller støtende. T71 forbeholder seg retten til å endre, suspendere, fjerne eller deaktivere tilgang til eksterne tjenester når som helst uten varsel. Under ingen omstendigheter vil T71 være ansvarlig for fjerning av eller deaktivering av tilgang til slike eksterne tjenester. T71 kan også pålegge begrensninger på bruken av eller tilgangen til visse eksterne tjenester, uansett, og uten varsel eller ansvar overfor deg.

Forbudte bruksområder

Bruk av plattformen er begrenset til den planlagte funksjonaliteten. Plattformen skal ikke brukes på noen måte som gjør noe av det følgende:

Trakasser, misbruker, forfølger, truer, ærekrenker eller på annen måte krenker eller krenker rettighetene til noen annen part (inkludert, men ikke begrenset til, varemerke, copyright, publisitetsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter).

Er ulovlig, bedragersk eller villedende.

Bruker teknologi eller andre måter for å få tilgang til uautorisert innhold eller ikke-offentlige rom, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av "bots", "edderkopper" eller "crawlere."

Forsøk på å (a) introdusere virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer som avbryter, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr, (b) skade, deaktivere, overbelaste eller svekke T71-serverne eller nettverk, eller (c) få uautorisert tilgang til T71 datanettverk eller brukerkonto(er).

Oppfordrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, eller som gir opphav til sivilt ansvar.

Krenker disse vilkårene på noen måte.

Unnlater å overholde gjeldende tredjeparts vilkår og betingelser eller andre retningslinjer for tredjeparter (samlet "akseptabel bruk").

T71 forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslutte enhver brukerlisens, fjerne innhold, bistå rettshåndhevelse i straffeforfølgelse av strafferettslig ansvar, eller hevde en sivil eller strafferettslig handling med hensyn til innhold eller bruk av plattformen, som T71 rimelig mener er eller kan være i strid med disse vilkårene eller gjeldende lov, men svikt eller forsinkelse i å utføre slike handlinger utgjør ikke et frafall av T71s rett til å håndheve disse vilkårene.

Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo av amerikanske myndigheter, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land; og (ii) du ikke er oppført på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.

Brukergenerert innhold

Du kan generere innhold, skrevet eller på annen måte mens du bruker plattformen ("brukergenerert innhold"). Du (a) erkjenner og godtar herved at du og du alene er ansvarlig for ditt eget brukergenererte innhold, og (b) gir T71 og dets etterfølgere en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, fullt betalt, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, vise, endre, slette fra, legge til, tilpasse, publisere, forberede avledede verk fra og på annen måte bruke ditt brukergenererte innhold på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, i reklame og produktmarkedsføring kampanjer; og at med hensyn til T71s bruk av brukergenerert innhold, i den grad det er tillatt under gjeldende lov, gir du avkall til fordel for T71, alle rettigheter til "Droit Moral" eller "Moral Rights of Authors" eller lignende rettigheter eller lovprinsipper som du kanskje nå eller senere har til brukergenerert innhold.

Tilbakemelding og innsendinger

Hvis du sender kommentarer, ideer eller tilbakemeldinger til oss gjennom plattformen eller på annen måte, godtar du at vi kan bruke dem uten noen begrensning eller kompensasjon for deg. Vi gir ikke avkall på noen rettigheter til å bruke lignende eller relaterte ideer eller tilbakemeldinger som vi tidligere har kjent, utviklet av T71, eller hentet fra andre kilder enn deg.

Skadeserstatning

I den grad det er tillatt under gjeldende lov, godtar du å holde T71 skadesløs, inkludert dets agenter, tilknyttede selskaper, ansatte, kontraktører, direktører og offiserer, og alle som er involvert i å opprette eller levere plattformen, fra alle krav eller årsaker til handling, ansvar, skader, kostnader, bøter, straffer og utgifter (inkludert advokathonorarer) som oppstår fra eller relatert til bruk eller misbruk av plattformen, brudd på disse vilkårene eller brudd på rettigheter til en tredjepart, eller påstand om det. T71 forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg, i så fall vil du samarbeide for å hevde tilgjengelige forsvar.

IKKE-KOMMERSIELL VERSJONSLISEN

For å kvalifisere for en ikke-kommersiell versjonslisens må du:

(1) bruke plattformen til ikke-kommersielle formål som definert her. Begrepet "Ikke-kommersiell versjonslisens" er begrenset til å bruke konsepter, metoder, prosesser, prosedyrer og planer for intern organisasjonsbruk. Enheter har ikke lov til å undervise i dette kurset eller utseendet til dette kurset uten uttrykkelig tillatelse fra Treadstone 71 LLC. Organisasjoner har ikke lov til å levere kommersielle tjenester basert på dette kurset som konkurrerer direkte eller indirekte med Treadtone 71 LLC.

Hvis du ikke kvalifiserer for en ikke-kommersiell versjonslisens, bør du avslutte plattformen.

TILLEIE AV LISENS

Forutsatt at du kvalifiserer for en ikke-kommersiell versjonslisens som spesifisert ovenfor, og underlagt vilkårene og betingelsene heri, gir T71 deg, en sluttbruker, en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar lisens til installere og bruke plattformen, gratis, kun for ikke-kommersielle formål. I tillegg, underlagt vilkårene og betingelsene her og forutsatt at du oppfyller kravet spesifisert ovenfor for en ikke-kommersiell versjonslisens, gir T71 herved deg, en sluttbruker, en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar lisens, gratis, til å (1) bruke plattformen med den hensikt å bygge eller utvide et cyberintelligensprogram i organisasjonen din. For å unngå tvil regnes følgende som eksempler på kommersiell bruk av plattformen:

(1) bruk for økonomisk vinning, personlig eller på annen måte;

(2) bruk av offentlige etater uten kompensasjon til T71;

(3) bruk av en telekommunikasjons- eller Internett-tjeneste

  1. leverandørselskap med kompensasjon til T71;

(4) bruk i forbindelse med administrering av et kommersielt nettsted;

(5) bruk i forbindelse med levering av profesjonelle tjenester som du eller din bedrift eller organisasjon er kompensert for (inkludert betalt administrasjon);

(6) pakke eller integrere plattformen med andre produkter, tjenester eller andre plattformprodukter for kommersiell bruk.

(7) undervise dette kurset i et seminar, online, kommersiell eller akademisk setting.

T71 og/eller dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg her. Denne lisensen er ikke et salg av plattformen eller en kopi av plattformen. Plattformen inneholder verdifulle forretningshemmeligheter til T71 og dens lisensgivere. Alt verdensomspennende eierskap av og alle rettigheter, titler og interesser i og til plattformen, og alle kopier og deler av plattformen, inkludert uten begrensning, alle immaterielle rettigheter dertil og til denne, er og vil forbli utelukkende hos T71. Plattformen er blant annet beskyttet av opphavsrettslovene i USA og internasjonale opphavsrettsavtaler. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, beholdes av T71 og dets lisensgivere.

BRUKSBEGRENSNINGER

Du kan ikke:

(i) bruke plattformen, unntatt under vilkårene oppført ovenfor.

(ii) lage avledede verk basert på plattformen (f.eks. innlemme plattformen i et kommersielt produkt eller en tjeneste uten riktig lisens).

(iii) kopiere plattformen.

(iv) leie ut, lease, underlisensiere, formidle, distribuere eller på annen måte overføre rettigheter til plattformen.

(v) fjerne eventuell produktidentifikasjon, opphavsrett, merknader om eiendomsrett eller etiketter fra plattformen; eller

(vii) bruke T71-varemerker på en annen måte enn deres tilstedeværelse i din kopi av plattformen uten skriftlig tillatelse fra T71.

Alle kopier laget av deg som tillatt her må inneholde all den originale plattformens opphavsrett, varemerker og andre merknader og merker om eiendom.

VEDLIKEHOLD, SUPPORT OG OPPDATERINGER

T71 er ikke forpliktet til å vedlikeholde eller støtte eller oppdatere plattformen på noen måte, eller å gi oppdateringer eller feilrettinger

KONFIDENSIALITET

Plattformen og eventuelle lisensautorisasjonskoder er konfidensiell og proprietær informasjon for T71. Du godtar å ta tilstrekkelige skritt for å beskytte plattformen og eventuelle lisensautorisasjonskoder, hvis noen, mot uautorisert avsløring eller bruk. Du godtar at du ikke vil avsløre plattformen, i noen form, til noen tredjepart, med mindre annet er angitt her.

AVSLUTNING

Denne avtalen vil avsluttes umiddelbart og automatisk uten varsel hvis du bryter noen bestemmelse i denne avtalen. Ved oppsigelse vil du fjerne alle kopier av plattformen eller deler av plattformen fra alle datamaskinlagringsenheter og ødelegge plattformen. På T71s forespørsel vil du eller din autoriserte underskriver skriftlig bekrefte overfor T71 at alle fullstendige og delvise kopier av plattformen er ødelagt og at ingen er i din besittelse eller under din kontroll. Bestemmelsene i denne avtalen, med unntak av lisensbevilgningen og garantien, vil fortsette med oppsigelsen.

Ingen garantier

T71 LEVERER PLATFORMEN OG INNHOLDET "SOM DET ER" OG "SÅ TILGJENGELIG" UTEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU BRUKER PLATFORMEN PÅ EGEN RISIKO. TIL DET FULLSTE UTSTYRET TILLATT I GJELDENDE LOV, FRASKRIVER T71 ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR AT PLATTFORMEN ER SALGSBAR, PÅLITELIG, Nøyaktig, PASSENDE ELLER GJENNOM GJENNOM GJENNOM GJENNOM GJENNOM GJENNOM ELLER DRIFT PÅ EN UAVbrutt GRUNNLEGG, ELLER AT BRUKERENS BRUK AV PLATTFORMEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED LOV, ELLER AT INFORMASJONEN SENDT I FORBINDELSE MED PLATTFORMEN VIL GJELDES, NØYAKTIG ELLER SIKKER SENDT.

Ingen ansvar

I FULLSTENDELSE TILLADT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL T71 ELLER DETS AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, ENTREPRENØRER, DIREKTØRER OG OFFICERER, OG NOEN SOM ER INNBRUKT I Å SKAPE ELLER BLI MEDLEM TIL Å OPPRE AV PLATTFORMEN; OG/ELLER (B) VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, STRAFFENDE, EKSEMPELISKE ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV GOODWILL, TAPET FORTJENESTE, ELLER TAP, ELLER TAP, ELLER MANGLENDE Å BRUKE PLATTFORMEN. D71, DETS AGENTER OG ALLE SOM ER INNBRUKT I Å SKAPE ELLER LEVERE DENNE PLATTFORMEN ELLER INNHOLDET SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG SELV OM NOEN AV DEM ELLER NOEN AUTORISERT REPRESENTANT FOR DEM HAR BLITT GJENNOMFØRT OM MULIGHETEN AV, MULIGHET, UNTEN, FEIL, UTLEVELSE, AVBRUTT, DEFEKT, SYTESVIL, UAUTORISERT BRUK, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, LINJEFEIL, DATAVIRUS, ORM, TROJAN HEST ELLER ANNEN SKADE.

FOR BRUKERE AV PLATTFORMEN SOM BOR I DEN EUROPEISKE UNION, GJELDER IKKE OVENnevnte FOR KRAV PÅ SKADER BASERT PÅ SKADE PÅ LIV, KROPP ELLER HELSE ELLER KRAV BASERT PÅ BRUDD PÅ BRUDD PÅ ESSENTIAL SOM ESSENTIAL SOM ESSENTIAL SOM ESSENTIAL OG ESSENTIAL ESSENTIAL. FOR ANDRE SKADER BASERT PÅ ET FORSIKTIG ELLER GRØNT Uaktsomt BRUDD AV PLIKTER AV T71, DETS JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER HJELPPERSONER. VÆSENTLIGE KONTRAKTSFORPLIKTELSER ER DE SOM ER NØDVENDIGE FOR Å OPNÅ MÅLENE FOR KONTRAKTEN. HVIS T71 BRUKER VÆSENTLIGE AVTALSFORPLIKTELSER VIS-À-VIS BRUKERE AV PLATTFORMEN SOM BOR I DEN EUROPEISKE UNION, VIL T71 KUN HOLDES ANSVARLIG FOR DEN TYPISKE OG FORUTSIGBARE SKADEN HVIS SKADEN BLEV FORÅRSAKET. DETTE GJELDER IKKE SKADER SOM ER BASERT PÅ SKADE AV LIV, KROPP ELLER HELSE. DE OVENnevnte BEGRENSNINGENE GJELDER OGSÅ TIL Favør av JURIDISKE REPRESENTANTER OG HJELPPERSONER I T71 HVIS KRAV ER DIREKTE GJELDT MOT DEM. BESTEMMELSENE I DEN TYSKA PRODUKTANSVARSLOVEN OG DE OBLIGATORISKE BESTEMMELSENE I LOVVERKET FOR PRODUKTANSVAR FOR ANDRE MEDLEMSSTATER I EUROPEISK UNION FORBLIR UBERØRT.

FOR BRUKERE AV PLATTFORMEN SOM ER UTEN FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN, ER DU ENIG I AT ALLE ÅRSAKER TIL UTFØRING AV ELLER KOBLET TIL DETTE PLATTFORMEN, SKAL LØSES INDIVIDUELL, UTEN RESORT TIL ALLE FORMER FOR KLASSEHANDLING OG DEN DIN ENESTE RETTSMIDDEL ER BRUK AV PLATTFORMEN.

FOR BRUKERE AV PLATFORMEN SOM OPPHOLDER UTEN FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN, i tilfelle gjeldende lovgivning ikke tillater utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige, følgeskader eller andre skader, skal T71, dens agenter eller noen som er involvert i å opprette eller tilby denne plattformen eller innholdet, er ansvarlige for skader, tap og / eller årsaker til handling som overstiger det beløpet, hvis noen, betalt av deg for bruk av plattformen eller $ 100, avhengig av hva som er minst.

Eierskap til innhold

Alt innhold, inkludert tekst, bilder, video, laboratoriemiljøer og annet innhold som gjøres tilgjengelig gjennom plattformen eies av T71 og/eller tredjeparter som har gitt tillatelse til at T71 gjør slikt innhold eller labmiljøer tilgjengelig gjennom plattformen ("plattforminnhold" ”). Din bruk av plattformen, og din samtykke til disse vilkårene (og de til andre nettsteder eller tjenester som du får tilgang til via plattformen), gir deg ikke eller overfører deg på noen måte en interesse i eller eierskapsrett til slikt plattforminnhold, som skal forbli eiendommen til T71 eller en annen tredjepartseier. For tydelighets skyld, gjennom din bruk av plattformen (og andre nettsteder som du får tilgang til herved), får du tillatelse til å bruke slikt plattforminnhold i den tidsperioden du er en registrert bruker av plattformen. Denne tillatelsen gir deg ikke, eller overfører til deg, et eierskap eller annen interesse i noe plattforminnhold. Ingen plattforminnhold kan reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres, reproduseres, distribueres, kopieres, vises offentlig eller på annen måte brukes av deg til kommersielle formål, med unntak av det som er angitt i disse vilkårene eller som er tillatt av eieren av dem. Dessuten kan du ikke distribuere, reprodusere, publisere, vise, modifisere, overføre, gjenbruke, reposte, lenke til eller bruke noe materiale av plattforminnholdet uten skriftlig tillatelse fra T71 eller eieren av dette. Endring av materiale som vises i plattforminnholdet uten skriftlig tillatelse fra T71 eller andre tredjepartseiere er et brudd på T71s eller andre tredjeparts eieres opphavsrett og andre eiendomsrettigheter.

Varemerker

T71, Treadstone 71 og Treadstone 71, LLC navn, logo og andre merker, grafikk og logoer og kildebetegnelser brukt i forbindelse med plattformen er varemerker for T71 (samlet "The T71 Marks"). Ingenting i plattformen eller andre nettsteder som du får tilgang til her, skal tolkes som å gi deg, implisitt eller på annen måte, tillatelse til å bruke et varemerke som vises her eller deri, uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra eieren. T71-merkene kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra T71.

Valg av lov, voldgift og jurisdiksjon for tvister

Bindende voldgift for brukere som er bosatt utenfor EU: I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal enhver kontrovers eller krav som oppstår som følge av din nedlasting, installasjon, bruk av eller annen interaksjon med plattformen avgjøres ved bindende voldgift på et sted bestemt av voldgiftsdommeren som angitt her (forutsatt at slik plassering er rimelig praktisk for fordringshaver), eller på et annet sted som partene kan bli enige om, i samsvar med prosedyrereglene for kommersielle tvister som er angitt i den omfattende voldgiften Regler og prosedyrer for JAMS ("JAMS regler og prosedyrer") som da gjelder, og dommen over kjennelsen avsagt av voldgiftsdommeren(e) kan føres inn i enhver domstol som har jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren skal velges i henhold til JAMS-reglene og prosedyrene. Voldgiftsdommeren skal anvende Illinois-lovgivning i samsvar med Federal Arbitration Act og gjeldende foreldelsesregler, og skal respektere krav om privilegier som er anerkjent ved lov. I tilfelle saksøkeren er i stand til å demonstrere at kostnadene ved voldgift vil være uoverkommelige sammenlignet med kostnadene ved rettssaker, vil T71 betale så mye av saksøkerens saksbehandlings- og høringsgebyr i forbindelse med voldgiften som voldgiftsdommeren finner nødvendig for å forhindre voldgiften fra å være kostnadsoverkommelig. Hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig (bortsett fra at krav ikke vil bli voldgift på klasse- eller representativ basis), eller på annen måte er i konflikt med reglene og prosedyrene etablert av JAMS, vil balansen av denne voldgiftsbestemmelsen skal forbli i kraft og skal tolkes i samsvar med dens vilkår som om den ugyldige, ugjennomførbare, ulovlige eller motstridende bestemmelsen ikke var inneholdt her. Hvis imidlertid delen som anses som ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig er at krav ikke vil bli voldgift på klasse- eller representativ basis, skal hele denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig, og verken fordringshaver eller T71 skal ha rett å avgjøre tvisten deres. Ved fremleggelse av krav om voldgift skal alle parter i slik voldgift ha rett til oppdagelse, hvilken oppdagelse skal fullføres innen seksti (60) dager etter at kravet om voldgift er fremsatt, med mindre det forlenges ytterligere etter gjensidig avtale mellom partene. VOLDGIFT AV TVISTER I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET SKAL VÆRE I DIN INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM SAKKER ELLER KLASSEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTTE KLASSE ELLER REPRESENTATIV PROSESSERING. VOLDKLAREN KAN IKKE KONSOLIDERE ELLER BLI MEDLEM PÅ KRAV TIL ANDRE PERSONER ELLER PARTER SOM KAN VÆRE LIGNENDE SITUERT. IKKE LAST NED OG/ELLER BRUK DENNE PLATTFORMEN HVIS DU IKKE SAMTYKKER I Å FÅ NOEN KRAV ELLER KONTROVERS VELDIG I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE OFFISIELLE REGLENE.

FOR BRUKERE AV PLATTFORMEN SOM BOR UTENFOR DEN EUROPEISKE UNION, VED LASTE NED, INSTALLERE, BRUKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE SAMhandle MED PLATTFORMEN, GODTAR DU AT I FULLSTENDELSE TILLADT AV GJELDENDE LOVGIVNING: AV HANDLING SOM STÅR UT AV ELLER KNYTTET TIL PLATTFORMEN VIL BLI LØST INDIVIDUELLT GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT SOM ANGITT OVENFOR, UTEN UTVEKSLING TIL NOEN FORM FOR KLASSEHANDLING; (1) ALLE KRAV, DOMMER OG TILMELDELSER VIL VÆRE BEGRENSET TIL FAKTISKE TREDJEPARTS KOSTNADER PÅLÅTTE (HVIS NOEN), MEN UNDER INGEN OMSTENDIGHET BLIR ADVOKATS HORNÆR TILDELT ELLER GJENSTILLES; (2) DU VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE TILLATELSE TIL Å FÅ NOEN TILMELDING FOR, OG DU AVSKRIVER DU HERVED BEVIST OG UTTRYKKELIG ALLE RETTIGHETER TIL Å SØKE, STRAFFES, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER, ANDRE TAPT FORTJENESTE OG ANNET AV LOMMEUTGIFTER), OG/ELLER EVENTUELLE RETTIGHETER TIL Å FÅ SKADER MULTIPLISERT ELLER PÅ ANNEN MÅTE ØKES; OG (3) DINE RETTSMIDLER ER BEGRENSET TIL ET KRAV PÅ PENGESKADER (HVIS NOEN) OG DU AVSKIPPER DU UGJELKELIG ENHVER RETT TIL Å SØKE FORSLAGS- ELLER RETTLIG LITTELSE. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR, SÅ OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

T71 er verken villig eller forpliktet til å delta i forliksbehandling for et forbrukermeglingsorgan i EU.

Gjeldende lov og jurisdiksjon: Alle tvister i forbindelse med plattformen skal styres av, og tolkes i samsvar med, lovene i staten Florida, uten å gi effekt til lovkonfliktens regler. Eventuelle saker eller prosedyrer som ikke er gjenstand for voldgift som angitt ovenfor og/eller for avgjørelse av en voldgiftsavgjørelse, skal finne sted i staten Florida i staten eller føderale domstoler i Florida, og du samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen til slike domstoler. Lover i landet der brukeren av plattformen er bosatt kan gi brukeren rett til å fremme krav for domstolene i det landet og kan bestemme at enkelte lover i det landet også gjelder for denne plattformen. Imidlertid, hvis en bestemmelse i vilkårene eller anvendelsen av en slik bestemmelse på en person eller omstendighet skal erklæres ugyldig, ugjennomførbar eller ugyldig, skal en slik avgjørelse ikke ha den virkningen å ugyldiggjøre eller annullere resten av vilkårene, dvs. hensikten og avtalen fra partene om at vilkårene skal anses endret ved å modifisere en slik bestemmelse i den grad det er nødvendig for å gjøre den gyldig, lovlig og håndhevbar samtidig som dens hensikt bevares, eller, hvis slik endring ikke er mulig, ved å erstatte en annen bestemmelse som er gyldig, lovlig og håndhevbar for å gi effekt til T71s intensjon.

Ugyldighet

Hvis noen av disse vilkårene blir ansett som ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke håndhevbare, skal disse vilkårene anses å være separerbare og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende vilkår. Unnlatelse av T71 å utøve eller håndheve noen rettigheter eller bestemmelser i denne avtalen skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse i den eller andre tilfeller.

Endring av disse vilkårene

Vi vil varsle deg om endringer i disse vilkårene ved å legge ut de endrede vilkårene i denne plattformen, minst tretti (30) dager før ikrafttredelsesdatoen for endringene. Hvis du har gitt oss e-postadressen din eller med samtykke til å kontakte deg via tekstmelding eller annen måte, vil vi også varsle deg om vesentlige endringer i disse vilkårene via disse midlene minst tretti (30) dager før ikrafttredelsesdatoen for endringene til adressen / nummeret du sist oppgav oss. Vi oppfordrer deg til å holde kontaktinformasjonen du gir oss oppdatert og omgående varsle oss om eventuelle endringer, slik at du kan motta meldinger vi sender deg angående vesentlige endringer i disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen endringer, bør du slutte å bruke plattformen, og hvis du er en registrert bruker, kan du kansellere kontoen din hos oss innen tretti (30) dagers periode ved å kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. og du vil ikke være bundet av de nye vilkårene. Ellers vil de nye vilkårene tre i kraft etter tretti (30) dager.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, klager eller krav angående plattformen eller vår personvernpraksis, kan du sende oss en e-post på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den..

MERK: Vi tar opphavsrett og IP-tyveri svært alvorlig og vil forfølge noen eller enhver gruppe som bryter EULA.

e EULA.

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!