331-999-0071

Certified Threat Intelligence Analyst
Cyber ​​Intelligence Tradecraft

The Certified Threat Intelligence Analyst - Cyber ​​Intelligence Tradecraft trening kurset følger de iterative prosessene i intelligens livssyklus mens dekker ikke-inkluderende. Dette kurset følger International Association for Intelligence Education Standards for Intelligence Analyst Initial Training som inkluderer validert innhold fra etterretningssamfunnsmedlemmer og praktisk erfaring i nettmiljøet siden 2004.

I. Introduksjon til intelligens
II. Kritisk tenking
III. Analytisk skriving
IV. Kreativ tenking
V. Analytisk briefing
VI. Strukturerte analytiske teknikker.
VII. Analytiske problemer
VIII. Argumentkartlegging
IX. Casestudier

Dette kurset er unikt og innovativt, og gir studentene akademisk forståelse, live casestudier og et kurs som driver praktisk over memorisering for en test. 

Kurset blir sammenlignet med en læreplass under et intensivt 5-dagers kurs som dekker intelligensens livssyklus.

Anonymitet og passiv personoppsett
Oppsamlingsmetoder og teknikker // Interessentanalyse
Samlingsplanlegging, IR / PIR / EEI / Indikatorer / SIR
Innsamlingsprosessflyt
Collection (OSINT) verktøy og målretting
Threat Intelligence
Mest sannsynlig Trusselskuespillere - Motstandsmålretting - Trusselmatriser - D3A /// F3EAD
Hunch.ly - Hemingway Editor
Bruk av Maltego - oversikt
OPSEC - VPN, Buscador, OPSEC Methods
Semantisk søk ​​- DarkNet
Brenn telefonoppsett og bruk (bare USA)
Open Source Intelligence OSINT
Produksjonsmetoder
Strukturerte analytiske teknikker - deres bruk
Motstanders fornektelse og bedrag
Kildens troverdighet og relevans
Kildevalidering
Fornektelse og bedrag
Tillitsnivåer
Typer bevis
Produksjonsstyring
Kritisk og kreativ tenkning
Kognitiv skjevhet
Ordliste og taksonomi
Hva intelligens kan og ikke kan gjøre
Bruk av Mitre ATT & CK i analyse
ATT & CK i å undersøke mønstre og trender
ATT & CK i motstandstendenser
Estimering og prognoser
Kampanjeanalyse
Typer og analysemetoder
Syntese og fusjon
Analyse av konkurrerende hypotese
Induktiv / Abduktiv / Deduktiv resonnement
Analytisk skriving, BLUF, AIMS
Prognoser i skrivingen din
STEMPLES Plus
Indikatorer for endring
Argumentkartlegging
Typer rapporter
Produktlinjekartlegging
Rapporter serialisering og formidling
Live casestudier - Klassekort

Forelesning, praktisk, lærling, øvelser i klassen, studentpresentasjoner som dekker strukturerte analytiske teknikker, analyse av konkurrerende hypoteser, analytisk skriving og levering, analytiske produkter, maler, kursmateriale - 40 CPE

 

Vi har også en annen modul som kan inkluderes avhengig av publikum. Denne modulen er rettet mot IR- og SOC-ansatte:

 • Introduksjon til cyber intelligence
  • Hva betyr etterretning for SOC?
  • Hva betyr intelligens for Incident Response?
 • En dag i livet til en etterretningsanalytiker
 • Intelligens livssyklus
  • Definer hva gruppen din gjør
  • Definer hvordan gruppen din bruker intelligens
  • Definer hvordan gruppen din produserer intelligens
 • Gjæring ATT & CK
  • Taktikk
  • Teknikker
  • verktøy
  • ATT & CK Navigator
  • ATT & CK Eksempler
 • Kronologi og tidslinjer
  • ATT & CK Kronologi
  • Sammenligning av fortid og nåtid
  • Sammenligning og kontrast mellom forskjellige trusselgrupper
 • Estimativ ATT & CK
 • Motstandsmålretting - Trusselprofilering - Trusselmatriser
  • Primære trusler
   • Nasjonalstat
   • Utenlandske etterretningstjenester
   • Militære nettenheter
   • Trusselgrupper og fullmakter
   • nettkriminelle
   • andre
  • Motstanderferdigheter
  • Motstanderens ondskap
  • Interesse for organisasjonen din
  • Motivasjon - objektive - forhold
   • Opportunity
   • triggere
   • Handlingskurs (er)
   • Ekspertiser
  • Nivå av automatisering
  • Potensiell innvirkning
 • Trusseljakt
  • Formål og omfang
  • Jaktenivå modenhet
  • Livssyklus for trusseljakt
   • Livssyklus og modenhetsnivåmatrise
  • patruljering
  • Stalking
  • Søking, gruppering, gruppering, stabeltelling
  • Prosessflyt
   • Inngangspunkt
   • Planlegg jakten
   • Utfør jakten
   • Ondsinnet eller ikke?
   • Dokumenter utførte trinn
   • Dokumenter funnene
   • Forbered rapporten
   • Hunt Key Metrics
  • Etablere prioriteringer Iterative tilnærminger og tilbakemeldingssløyfe
  • RACIs - hvem gjør hva
  • Taktisk intelligensrisiko
  • Situasjonsforståelse
   • Fremvoksende trusler
   • Koordinering med andre grupper
   • Sannsynlig motstandere
  • Inntakskjemaer
   • Forespørsel om informasjon (RFI)
   • Svar på RFI
  • Incident Intelligence
   • Grensesnitt med Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) team
   • Hva trenger vi fra CTI?
   • Hva kan CTI gjøre og hva kan de ikke gjøre
  • Indikatorer Cyber ​​DECIDE, DETECT, DELIVER and ASSESS (D3A) framework
  • Spesifikke informasjonskrav Cyber ​​FIND, FIX, FINISH, EXPLOIT, ANALYZE og DISSEMINATE (F3EAD) metodikk
  • Informasjon om kronjuvelen
   • Sjekkliste spørsmål
   • Mulige etterretningskrav (ikke prioritert)

Kontakt Treadstone 71 i dag for alle dine Cyber ​​Intelligence-behov.

KONTAKT OSS I DAG