331-999-0071

  • Hjem
  • Personlig
  • Sertifisert AI Cyber ​​CounterIntelligence Analyst - Influence Ops - Deception Planning
Ny
Sertifisert AI Cyber ​​CounterIntelligence Analyst - Influence Ops - Deception PlanningSertifisert AI Cyber ​​CounterIntelligence Analyst - Influence Ops - Deception Planning

Sertifisert AI Cyber ​​CounterIntelligence Analyst - Influence Ops - Deception Planning

Cyber ​​Intelligence Tradecraft - Sertifisert Cyber ​​Counter Intelligence Analyst

$2,999.00

Minimum studentteller er 8. Dette kurset presenterer studenten med grunnleggende konsepter og prosesser innen disiplinen cyberkontraintelligens med fokus på cyberkontraintelligens, defensive og offensive kontraintelligenter, og kontraspionasje brukt på tradisjonelt håndverk, og deres utvikling inn i cyberdomenet. Kurset inkluderer en vidt forskjellig tilnærming til kontraintel ved bruk av modeller brukt på nettet i feilinformasjon, påvirkningsoperasjoner og desinformasjon.


Utforsk banebrytende innen cyberkontraintelligens med Treadstone 71

Dykk inn i det enorme landskapet av moderne cyberkrigføring, påvirke operasjoner og kontraintelligens med vårt omfattende kurs. Vårt opplæringsprogram dekker, men er ikke begrenset til:

Kurset inkluderer AI gjennom opplæringen som forbedrer cyber HUMINT med AI generert innsamling, analyse, desinformasjon, påvirkningsoperasjoner og kontraintelligens metoder og modeller

AI-infundert motintelligens

Integrering av AI i Cyber ​​Intelligence Training: A Game Changer

Forbedret pensumtilpasning:

AI bruker store pedagogiske data for å tilpasse opplæringsmoduler i henhold til elevens behov. Enten du fokuserer på cyberkrigføring, desinformasjonstaktikk eller åpen kildekode-intelligens, justerer AI kursinnholdet dynamisk, noe som muliggjør mer effektiv læring.

Sanntidssimuleringer og scenarier:

Se for deg treningsscenarier som utvikler seg i sanntid basert på verdensbegivenheter. AI-algoritmer kan simulere sanntidspåvirkningsoperasjoner, cyberangrep eller desinformasjonskampanjer, og tilby studentene praktisk erfaring med å dempe og forstå moderne trusler.

AI-drevne analyseverktøy:

Fra dype forfalskninger til feilinformasjon, kurstemaene involverer kompleks dataanalyse. AI hjelper til med å fremskynde denne prosessen ved automatisk å oppdage mønstre og anomalier i enorme datasett. AI-analyse sparer tid og lar elevene fokusere mer på strategi og tolkning i stedet for å henge seg fast i data.

Dynamisk analyse av sosiale medier:

Å forstå dynamikken i sosiale medier er avgjørende i dagens cyberlandskap. AI gir sanntids sentimentanalyse og trendprediksjon på sosiale plattformer, en funksjon som er avgjørende for å forstå "gråsonen" av operasjoner, destabiliseringstaktikker og kontraintelligens.

Kognitiv krigføring og psykologisk analyse:

Ved å bruke AI inkluderer kurset en modul som bruker maskinlæring på sosialpsykologi og personlighetsteorier, noe som gir mulighet for mer avansert forståelse og simuleringer av hvordan kognitiv krigføring og propaganda påvirker ulike personlighetstyper.

Faktasjekking og desinformasjonsanalyse:

AI kan automatisk sile gjennom nyhetskilder, oppdage dype forfalskninger og flagge desinformasjon, og lære elevene å identifisere manipulasjonstaktikker raskt, og er et uvurderlig verktøy i treningsmodulene med fokus på mediemanipulasjon, falske nyheter og ekkokamre.

Samarbeidslæring og gruppediskusjon:

AI-algoritmer legger til rette for mer engasjerende og produktive gruppediskusjoner ved å foreslå forskningsemner, tilby debattoppfordringer basert på sanntidsanalyse av globale cyberhendelser, og oppsummere viktige ting fra diskusjoner.

Forbedret operasjonell sikkerhet (OPSEC):

Maskinlæringsalgoritmer simulerer ulike cybertrusler mot OPSEC, og tilbyr en mer praktisk tilnærming til å lære hvordan man beskytter etterretningsprosesser i et cyberdominert landskap.

Kontinuerlig vurdering og tilbakemelding:

Avansert AI-analyse vurderer kontinuerlig elevenes prestasjoner, gir tilbakemeldinger i sanntid og justerer vanskelighetsgraden og fokuset til modulene deretter. Å bruke AI for vurderinger og tilbakemeldinger sikrer at studentene maksimerer læringspotensialet gjennom hele kurset.

Integrering av AI-teknologier i Cyber ​​Warfare og influence Operations muliggjør realistiske simuleringer der elevene trener mot svært sofistikerte trusler. Denne erfaringsbaserte læringen berikes ytterligere ved å undersøke USAs og russiske tilnærminger til cyberkrigføring, ved å bruke AI-drevne analytiske verktøy for å sammenligne taktikk. Denne krysssammenlikningen strekker seg også til hybrid/asymmetrisk krigføring og gråsonen for operasjoner, hvor AI hjelper til med å identifisere og forutsi nye taktikker, og øker situasjonsbevisstheten.

Når man arbeider med destabilisering, undergraving, politisk attraktivitet og universelle verdier, hjelper AI med å granske sosiale medier for tegn på destabiliserende kampanjer, flette inn i kontraintelligensstrategier og -verktøy, der automatisering av sporing og analyse av operasjoner blir en uvurderlig ressurs. Denne effektiviteten spiller en avgjørende rolle i Mission-Based Counterintel and Counter Collection, og muliggjør prioritering av oppdrag basert på AI-evaluerte trusselnivåer. For å takle Denial & Deception Tactics, gir AI-baserte simuleringer robuste treningsgrunnlag for elevene til å skjerpe ferdighetene sine i å oppdage og motvirke villedende tiltak.

Innenfor Open-Source Intelligence, Tools, & Techniques-domenet tar AI sentrum for nettskraping og sentimentanalyse. Dataene som samles inn, føres inn i sosiale medier og retter seg mot utnyttelse, der AI analyserer mønstre og trender for å identifisere potensielle områder for påvirkning og manipulasjon. Disse områdene er avgjørende innen Cyber ​​Target Acquisition, Validation & Exploitation, der AI ikke bare automatiserer målvalidering, men også skaper falske valideringer som et villedende tiltak. Avansert AI-analyse informerer også sosiale medier-forskningsmetoder, noe som legger til rette for mer effektiv og prediktiv forskning.

Med fokus på kampanjetaktikker og -intensjon, motivasjon og mål, klassifiserer og analyserer AI automatisk nyansene til ulike cyberkampanjer. Teknologien er like flink til å identifisere desinformasjon og mediemanipulasjon, skanne på tvers av plattformer for å oppdage falskt eller manipulert innhold, og strekker seg til Deep Fakes, Weaponized News og Propaganda, der AI brukes til identifikasjon og analyse. AI-verktøy gir også innsikt i effekten av feilinformasjon, polarisering og partisan media, inkludert utvikling av kontraintelligens og desinformasjonsmodeller for å dempe negative effekter.

Ved å bevege seg inn i den psykologiske dimensjonen med Perception as Deception, Information vs Propaganda, siler AI-algoritmer gjennom innhold for å skille mellom fakta og propaganda. AI-modeller simulerer virkelige scenarier for psykologisk og kognitiv krigføring, og komplementerer studier i sosialpsykologi og Big 5 Theory of Personality ved å forutsi hvordan ulike personlighetstyper kan reagere på ulike taktikker. Automatiseringsfunksjonen til AI er viktig i Persona Creation, Manipulation Features & Threats, noe som muliggjør effektiv digital persona-oppretting og trusselidentifikasjon.

På den tekniske siden av kognitive krigføringsprinsipper, planlegging og metoder for bedrag, trener AI-simuleringer elevene i avansert taktikk, deteksjon og mottiltak. AI-drevne overvåkingsplattformer utmerker seg når det gjelder å identifisere stamme- og sosiale atferdsmønstre, og hjelper til med både overvåking, analyse og tribalisme og motstandsmålretting, hemmelig innsamling og CI-analyserapportering. Denne storskala dataanalysen støtter også studiet av tribalisme, kultisme og sosiokulturell bevissthet. Med manipulasjons- og faktasjekkingsteknikker fremskynder AI identifiseringen av falsk eller manipulert informasjon, et viktig verktøy for å bekjempe sosial teknikk, propaganda, feilslutninger og fordommer.

Når det gjelder forfalskninger og faktasjekking, feilinformasjonsmatrise og pseudovitenskap, kategoriserer og evaluerer AI troverdigheten til kilder i sanntid, og gir et robust rammeverk for å identifisere interne trusler og cybermediestrategier basert på atferdsanalyse. AI optimerer operasjonelle sikkerhetskonfigurasjoner automatisk for å sikre sikre undersøkelser, støtteplan og Internett OPSEC. I Training Modules on Fake News, Echo Chambers og Cyber ​​Militias modellerer AI spredningen og virkningen av feilinformasjon. Teknologien beriker også Intelligence & Critical Thinking-komponenten ved å bruke AI-drevne casestudier og hjelpemidler i alle faser av Intelligence Cycle, inkludert kritisk og out-of-the-box tenkning. Til slutt beskytter AI-verktøy etterretningsprosesser i et cyberdominert landskap, hjelper til med åpen kildekodeintelligens og personautvikling, optimaliserer operativ cybersikkerhet, forsvar og passiv datainnsamling, og evaluerer effektiviteten til ulike cyberpersonas.

Innlemming av AI på tvers av disse ulike fasettene gir en omfattende, moderne og praktisk utdannelse innen cyberkontraintelligens, og ruster studentene med de praktiske ferdighetene de trenger i et landskap i rask utvikling.

Med den økende betydningen av cyberintelligens for nasjoner og bedrifter, vil studentene forbedre kritisk tenkning og utforske hvordan de kan beskytte etterretningssykluser i et cyberdominert landskap. Kurset oppmuntrer til individuell forskning, gruppediskusjon og selvstendig tenkning for å utforske verden av cyberkontraintelligens.

Treadstone 71 opprettholder konfidensialitet og adskillelse fra klienter etter behov, og bevarer integriteten til metoder og prosesser. Bli med oss ​​og utstyr deg med innsikt og verktøy for å navigere i den stadig utviklende cyberintelligensverdenen.


Viktige spesifikasjoner


Produktanmeldelser (0)

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!