331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigføring

Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp

"Cybertrusler er mer sofistikerte og målrettede, og organisasjoner må ligge i forkant for å beskytte sine eiendeler, omdømme og tillit. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp tilbyr en omfattende, praktisk og praktisk tilnærming til å bygge inn handlingskraftig cyberintelligens på kjernen i sikkerhetsoperasjonene dine. Du vil investere i disse tjenestene for å modne cybersikkerhetstiltakene dine fra reaktive til proaktive, og utstyre teamet ditt med ekspertisen til å forutse og nøytralisere trusler før de materialiserer seg. Treadstone 71 bootcamp er ikke bare en trening program, men en viktig strategisk investering i å bygge en robust, informert og smidig organisasjon som er i stand til å motstå morgendagens cyberutfordringer."

Treadstone 71s Cyber ​​Intelligence Integration Workshops tilbyr en omfattende opplæringsløsning som driver organisasjoner gjennom en modenhetsmodell fra grunnleggende forståelse til avansert applikasjon og integrasjon av cyberintelligens. Vår metodiske tilnærming, inspirert av militærets "kryp, gå, løp"-metodikk, er omhyggelig utformet for å sikre en sømløs overgang på hvert trinn i læringsprosessen.

Hvorfor trenger vi disse tjenestene?

Du trenger disse tjenestene fordi truslene organisasjonen din står overfor ikke er statiske; de er dynamiske, avanserte og stadig mer lumske. Defensive tiltak og tradisjonell IT-sikkerhet er ikke lenger tilstrekkelig til å forsvare seg mot disse truslene. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp overfører teamet ditt fra å være reaktive – reagere på hendelser etter at de har oppstått – til å være proaktive, med evnen til å forutse trusler og handle forebyggende. Investering i disse tjenestene styrker organisasjonen din med den strategiske fremsynet til cyberintelligens, styrker forsvaret ditt og sikrer forretningskontinuitet i møte med cybermotgang. Programmet vårt handler ikke bare om å beskytte data; det handler om å bevare konkurransefortrinnet ditt, opprettholde operasjonell integritet og opprettholde dine forpliktelser overfor interessenter når cyberrisiko kan undergrave selve grunnlaget for virksomheten din.

Kombinert med Treadstone 71 Cyber ​​Intelligence Capability Maturity Model

Crawl Phase: Building Foundations: Vi begynner med en vurdering før verksted, som måler organisasjonens cybersikkerhetsstilling og etterretningsevner. En orientering introduserer deltakerne til cybertrussellandskapet, og gjør dem kjent med de essensielle verktøyene for cyberintelligens. Interaktive økter bryter ned cyberintelligens livssyklus, og understreker betydningen av å integrere denne innsikten i organisasjonsprosesser.

Walk Phase: Enhancing Skills Mellomstadiet av workshop-serien fokuserer på praktisk bruk. Deltakerne fordyper seg i scenariobaserte øvelser, ved å bruke bordøvelser for å navigere og bruke cyberintelligens til simulerte sikkerhetsprotokoller. Vi samarbeider med kunder for å etablere kommunikasjonskanaler og finjustere strømmen av intelligens i organisasjonen. Workshops går nå over til et mer samarbeidsmiljø, der rollespilløvelser på tvers av avdelinger illustrerer de praktiske aspektene ved integrering av cyberintelligens.

Kjørefase: Oppnå mestring I den avanserte fasen bruker deltakerne sine ferdigheter i sanntids, komplekse simuleringer, konfronterer og motvirker cybertrusler med etterretningsdrevne strategier. Avanserte kommunikasjonsprotokoller sikrer rask spredning av intelligens, mens strategisk prosessintegrasjon sementerer rollen til cyberintelligens i alle relevante organisasjonsprosesser. I denne siste fasen gir workshopene en dyp forståelse av operative etterretningsapplikasjoner, og forsterker en adaptiv og responsiv sikkerhetsstilling.

Post-Workshop-strategi og evaluering Etter å ha fullført den intensive opplæringen presenterer vi organisasjoner med en detaljert handlingsplan for å integrere cyberintelligens i deres daglige drift og beslutningsprosesser. Vi samarbeider med klienter for å planlegge regelmessige oppfølgingsøkter for å avgrense disse integreringsstrategiene, og sikre at de tilpasser seg det stadig utviklende trussellandskapet. Suksessen til workshopene blir evaluert gjennom omfattende etterhandlingsrapporter og ytelsesmålinger, som kvantifiserer avkastningen på investeringen og den forbedrede sikkerhetsstillingen.

Sikre handlingsdyktige resultater Gjennom workshopserien fokuserer vi på å oversette cyberintelligensinnsikt til konkrete sikkerhetshandlinger. Enten vi oppdaterer brannmurer som svar på en trussel mot skadelig programvare eller trener ansatte til å motvirke en sofistikert phishing-kampanje, forbereder vi organisasjoner til å svare med presisjon og smidighet.

Treadstone 71s Cyber ​​Intelligence Integration Workshops forbedrer raskt programmet ditt med å bevæpne organisasjoner med kunnskap og evner til å transformere etterretningsinnsikt til effektive sikkerhetstiltak ved å ta for seg hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan. Workshopene våre er mer enn bare en læringsopplevelse – de investerer i organisasjonens fremtid for cybersikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!