331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigføring

Cyber ​​& Information Ops - Lederkurs

Rollen som leder for cyber- og informasjonsoperasjoner (C&IO) er mangefasettert, og kombinerer teknisk ekspertise med strategisk planlegging, teamledelse og etiske hensyn. Denne lederen, som overvåker hele spekteret av aktiviteter som er beskrevet i kurset, er nøkkelen som holder ulike elementer i en cyberoperasjon sammen. Dette kurset kombinerer personlig og online instruksjon ved å bruke en hybrid tilnærming for å forberede operativ ledelse.

Når det gjelder daglige oppgaver, starter C&IO-lederen med å gjennomgå planer for etterretningskrav (IR) og koordinere med etterretningsoffiserer og analytikere. De sikrer at de innsamlede dataene stemmer overens med målene for operasjonen. Risikovurdering er en annen kritisk oppgave; lederen vurderer pågående operasjoner for sårbarheter, identifiserer risikoer og utvikler eller justerer avbøtende strategier. De allokerer også ressurser daglig, og sikrer optimal distribusjon av menneskelige og teknologiske eiendeler. Lederen holder seg involvert i teammøter for å holde puls på operasjonens tempo og gi veiledning. Disse daglige oppgavene involverer kontinuerlig kommunikasjon med ulike avdelinger, holde seg oppdatert på fiendens prosesser, og justere taktikk, teknikker og prosedyrer (TTP) etter behov.

Lær mer og meld deg på!

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!