331-999-0071

Opplæringskurs for sertifisert cyberintelligensanalytiker

Certified Cyber ​​Intelligence Analyst
Cyber ​​Intelligence Tradecraft

Meld deg på personlig kurs 

Siste studentanbefaling:

Med erfaring fra forsvarsdepartementet fant jeg denne opplæringen avgjørende for bransjefolk. Det gir et forbedret perspektiv på intelligensanalyse, og dekker og anvender avanserte konsepter på scenarier i den virkelige verden. Denne omfattende opplæringen fremmer en solid forståelse av etterretningshåndverk, og jeg anbefaler den på det sterkeste til de som er nye eller erfarne innen cyberintelligens.

Kursoversikt (AI-liste på høyt nivå nedenfor):

Anonymitet og passiv persona oppsett:

 • Ordliste og taksonomi
 • Operasjonell sikkerhet (OPSEC)

Forstå intelligens:

 • Hva den kan og ikke kan gjøre
 • Åpen kildekode etterretningsteknikker og verktøy
 • Motstandsmålretting, innsamlingsmetoder og teknikker
 • Typer av bevis og tillitsnivåer
 • Analysemetoder og skriveteknikker
 • AI Infundert innsamlings-, analyse- og analytiske skrivemetoder.
  • Superlad datainnsamlingen din:

   Undersøk AI-drevne løsninger, se automatisk gjennom online data og nullstille informasjonen som betyr mest. Nå kan du identifisere nye trusler eller trender raskere og mer nøyaktig enn noen gang, takket være avanserte NLP-algoritmer (Natural Language Processing).

   Lås opp analyse på neste nivå:

   Tradisjonelle analysemetoder matcher ikke hastigheten og nøyaktigheten til AI-forbedrede systemer. Sanntidsalgoritmer siler gjennom enorme datasett, oppdager komplekse mønstre og identifiserer nettverksavvik umiddelbart. Tenk deg å forutsi morgendagens cybersikkerhetstrusler i dag – det er kraften til AI i cyberintelligensanalyse.

   Øk din analytiske skriving:

   Hvorfor slite med komplekse rapporter når AI kan gjøre tunge løft? NLP-aktiverte skriveverktøy hjelper deg med å lage rapporter som er både rike på innsikt og enkle å fordøye. Fra automatisk generering av datasammendrag til å foreslå innholdsstruktur gjør vi analytisk skriving til en lek.

   Oppnå det utenkelige med AI Synergy:

   Å integrere AI i cyberintelligensoperasjonene gjør deg ikke bare raskere – det gjør deg smartere. Utnytt den kombinerte kraften til menneskelig ekspertise og maskinintelligens for mer handlingskraftig innsikt, levert mer effektivt og nøyaktig.

   Er du klar for intelligens som ikke bare er smart, men AI-smart? Oppgrader cyberintelligens-funksjonene dine og naviger gjennom den komplekse og risikable verdenen av moderne cybersikkerhet som en proff.

   Instruktøruttalelser:

   • "Cyber ​​Intelligence Training gir rask avkastning til Cyber ​​Intel-analytikere og sikkerhetsoperasjonene dine."
   • "Fantastisk klasse som kommer til de grunnleggende aspektene ved tradisjonelt håndverk."
   • "Et av de beste kursene i Cyber ​​Threat Intelligence jeg har deltatt på."
   • "Dette kurset var utmerket; jeg har allerede anbefalt det til mine tidligere kolleger."

AI-Enhanced Training for Cybersecurity and Intelligence

Dette omfattende opplæringsprogrammet tar i bruk en mangefasettert tilnærming til cybersikkerhet og intelligensanalyse, og utnytter kraften til kunstig intelligens (AI) for å forbedre tradisjonelle metoder. Fra darknet-utforskning til sosiale medier-analyse, kurset utstyrer deltakerne med ferdigheter og verktøy for å navigere i dagens komplekse cyberlandskap.

Programvare og verktøy integrering

Deltakerne vil utforske viktige darknet-områder mens de lærer å navigere dem trygt, og AI-algoritmer vil skrape og analysere darknet-data for trusselidentifikasjon. AI vil også spille en rolle i sosiale medier-analyse gjennom naturlig språkbehandling (NLP) for sentiment og trendgjenkjenning. Kurset bruker Maltego, et grafbasert koblingsanalyseverktøy, for enhetskartlegging, samtidig som det integrerer AI for automatisert enhetsgjenkjenning. Verktøy som Open Semantic Search, Oracle Virtual Box og Tracelabs gir grunnlag for omfattende etterretningsinnhenting. Også her forbedrer AI-algoritmer semantiske søk og dataindeksering.

Eksponering i den virkelige verden

Live case-studier gir mulighet for anvendelse av lærte metoder og teknikker. AI-verktøy forsterker disse studiene med prediktiv analyse, datakorrelasjon og jakt på nettrusler. Støttemateriell, inkludert to bøker og over femti dokumenter, kommer med AI-genererte sammendrag og visualiseringer.

Kursfordeler og publikum

Kurset standardiserer språk på tvers av etterretningssamfunnet, og tilbyr ekspertise innen AI-assisterte teknikker som automatisert dataskraping og sentimentanalyse. Kurset er designet for etterretningsanalytikere, cyberrisikofagfolk og forskere, og er spesielt gunstig for de som er interessert i AI-applikasjoner innen cybersikkerhet.

Krav og sertifisering

Deltakerne bør være kjent med nettlesere, Office 365 og generelle etterretningskonsepter. En bærbar PC med 8 GB RAM og en GPU egnet for maskinlæringsoppgaver er også nødvendig. Å fullføre kurset sertifiserer studentene som Cyber ​​Intelligence Tradecraft Professionals og tilbyr 52 studiepoeng for videreutdanning.

Unike egenskaper

Det som skiller dette kurset er dens grundige dekning av intelligensens livssyklus, praktiske oppgaver og AI-forbedrede øvelser. Den inkluderer også skriftlige og muntlige casestudiepresentasjoner beriket med AI-genererte visualiseringer. Treadstone 71s kurs begrenser videresalg eller kommersiell bruk av materialene, inkludert AI-ressurser.

AI-omriss på høyt nivå

Kurset inkorporerer AI i ulike fasetter. For eksempel vil AI-verktøy vurdere og optimalisere operasjonell sikkerhet (OPSEC), identifisere tidlige indikatorer på endring ved å bruke STEMPLES Plus og Hofstede-prinsippene, og hjelpe til med dataaggregering og korrelasjon under motstandsmålretting. Automatiserte funksjoner i Hunch.ly og åpen kildekode-verktøy som Tracelabs er også integrert for semantisk analyse og optimalisering.

Ved å inkludere AI på flere stadier, tar kurset sikte på å produsere fagfolk som er kjent med tradisjonelt etterretningsarbeid og svært dyktige i å utnytte AI for økt effektivitet og effektivitet.

 • Involverer erfaring fra den virkelige verden fra overskriftene, ved bruk av alle metoder og teknikker som er referert til i kursmaterialet.
  • AI-integrasjon: Analyser virkelige casestudier som involverer AI-verktøy for prediktiv analyse, datakorrelasjon og jakt på nettrusler.

Leverte materialer:

 • To bøker og over 50 kursdokumenter, inkludert AI-genererte sammendrag og datavisualiseringer, vil hjelpe deg med å forstå.

Kursfordeler:

 • Bruk av anerkjent språk på tvers av etterretningsmiljøet.
 • Forstå hva intelligens er og ikke er.
 • Ferdighet i å bruke flere analytiske verktøy, metoder og teknikker.
  •  Utvikle ekspertise innen AI-assisterte analyseteknikker, for eksempel automatisert dataskraping, sentimentanalyse og prediktiv modellering.
 • Kunnskap om hvordan man vurderer og syntetiserer data.
  • Lær å bruke maskinlæringsalgoritmer for dataevaluering og mønstergjenkjenning.
 • Evne til å gjenkjenne og dempe kognitive skjevheter.
  •  Bruk AI-drevne verktøy for å identifisere og redusere skjevheter i etterretningsdata og analyser.
 • Forståelse av fornektelses- og bedragsteknikker.
  • Bruk AI for å avdekke snikende taktikker og skjulte data innenfor flerlags bedrageriteknikker.

Målgruppe:

 • Etterretningsanalytikere, forskere, fagfolk innen cyberrisikostyring, ledelse av hendelsesrespons, studenter og etterforskere, ikke inkluderende.
  • AI-integrasjon: Spesielt gunstig for fagfolk og studenter som er interessert i AI-applikasjoner innen cybersikkerhet og etterretningsanalyse.

Krav:

 • Kjennskap til nettlesere, Office 365 og generelle etterretningskonsepter.
 • Bærbar datamaskin med administrativ tilgang, 8 GB RAM, 100 GB ledig harddiskplass.
  • AI-integrasjon: Et tilleggskrav for en GPU som er egnet for maskinlæringsoppgaver og AI-programvareinstallasjoner.

sertifisering:

 • Studenter som fullfører kurset vil bli sertifisert som Cyber ​​Intelligence Tradecraft Professionals, og motta 52 CPE-er, inkludert AI-applikasjoner innen cyberintelligens.

Hvordan dette kurset skiller seg:

 • Dybde seksjoner langs intelligensens livssyklus.
 • Hands-on oppdrag og demonstrasjoner.
  • AI-integrasjon: Ytterligere praktiske øvelser som involverer AI-baserte verktøy og algoritmer for ulike etterretningsoppgaver.
 • Skriftlig og muntlig presentasjon av casestudier.
  • AI-integrasjon: Lær å inkludere AI-genererte visualiseringer og sammendrag i presentasjonene dine for mer overbevisende fortellinger.

Kursavgift:

 • Inkluderer bøker, maler, applikasjoner for strukturerte teknikker, AI-programvareressurser og mer.

Ytterligere merknader:

 • Dette kurset er høyt spesialisert, med fokus på etterretningsmiljøhandel.
  • AI-integrasjon: Utvidet til å dekke AI-teknologier som er stadig mer utbredt i moderne etterretningsoperasjoner.
 • Tilbys av Treadstone 71, legger det grunnlaget for et solid program.
 • Videresalg eller kommersiell bruk av kursmaterialet, inkludert AI-ressurser, er begrenset.

Lær å fiske selv i den komplekse cyberintelligensverdenen med praktiske eksempler, umiddelbar brukervennlighet og banebrytende AI-teknikker.

High Level AI Outline

Anonymitet og passiv persona oppsett:

 • Bruk menneskestyrt og AI-infundert samarbeid for å oppdage potensielle risikoer og sårbarheter under oppsettsprosessen for persona.

Ordliste og taksonomi:

 • Implementer en AI-drevet søkefunksjon for å la elevene finne terminologidefinisjoner og forhold mellom termer raskt.

Operasjonell sikkerhet - OPSEC:

 • Introduser AI-verktøy som kan vurdere og optimalisere OPSEC-oppsettet ditt, og identifisere potensielle svake ledd i sikkerhetskjeden.

Hva intelligens kan og ikke kan gjøre:

 • Gi sanntidssimuleringer med AI for å demonstrere grensene og mulighetene til moderne intelligensmetoder.

Åpen kildekode etterretningsteknikker og verktøy:

 • Lær hvordan du bruker AI til skraping, sentimentanalyse og datakategorisering innen åpen kildekode Intelligence.

Interessentanalyse:

 • Bruk AI til å automatisere interessenters sentimentanalyse basert på offentlige uttalelser eller aktivitet på sosiale medier.

Etterretningskrav til PIR-er:

 • Implementer AI for å prioritere PIR-er basert på historiske data og prognoser.

STEMPLES Plus - Hofstede-prinsipper - Indikatorer for endring:

 • Bruk AI for mønster-, trend- og tendensanalyse og prognoser for å identifisere tidlige indikatorer på endring på tvers av ulike kulturelle og sosiale dimensjoner. Målrettet STEMPLES Plus AI-analyse.

Motstandsmålretting – D3A F3EAD:

 • Integrer AI for å hjelpe til med dataaggregering og korrelasjon under Bestem, Oppdag, Lever og Vurder fasene av motstandsmålretting, samtidig som du hjelper til med målretting.

Innsamlingsmetoder og -teknikker:

 • Å bruke AI til å sortere og kategorisere innsamlede data forbedrer automatisk effektiviteten og fokuset.

Innsamlingsplanlegging, IR/PIR/EEI/Indikatorer/SIR:

 • AI-integrasjon: Bruk AI for å optimalisere planleggingsfasen, og allokere ressurser mer effektivt basert på prediktiv analyse.

Innsamlingsprosessflyt:

 • AI-integrasjon: Integrer AI-verktøy for å automatisere visse stadier av innsamlingsprosessen, noe som muliggjør mer strømlinjeformet og effektiv datainnsamling.

Samling (OSINT) verktøy og målretting:

 • AI-integrasjon: Bruk AI-algoritmer for å identifisere mønstre og foreslå potensielle OSINT-kilder som kan bli oversett.

Mest sannsynlige trusselskuespillere:

 • AI-integrasjon: Bruk maskinlæringsalgoritmer for å kontinuerlig oppdatere og prioritere trusselaktørprofiler basert på nye data og trender.

Hunch.ly:

 • Introduser automatiserte analysefunksjoner i Hunch.ly, ved å bruke AI for å fremheve relevante data og trender.

Åpne semantisk søk ​​- Oracle Virtual Box - OVA-oppsett - Tracelabs:

 • AI-integrasjon: Implementer AI-algoritmer for semantisk analyse og optimaliser virtuelle maskininnstillinger for forskjellige oppgaver.

Darknet-nettsteder av interesse:

 • AI-integrasjon: Utforsk AI-verktøy som skraper og analyserer darknet-data for trusselintelligens.

Sosiale medier – utenfor allfarvei:

 • AI-integrasjon: Bruk AI for å finne og analysere data fra mindre vanlige sosiale medieplattformer.

Brenn telefonoppsett og bruk (kun USA):

Produksjonsmetoder for Intelligence Lifecycle:

 • AI-integrasjon: Introduser AI-automatisering på ulike stadier av intelligensens livssyklus for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten.

Strukturerte analyseteknikker:

 •  Bruk AI til å validere eller automatisk generere alternative hypoteser basert på tilgjengelige data.

Motstanders fornektelse og bedrag:

 • Bruk AI til å modellere motstanders fornektelses- og bedragsteknikker for bedre motstrategier.

Kildens troverdighet og relevans:

 •  Implementer automatisert troverdighet og relevansscoring gjennom maskinlæringsalgoritmer.

Konfidensnivåer:

 • Bruk AI for å beregne konfidensnivåer basert på ulike datainndata og historiske pålitelighetsmålinger.

Analytisk skriving, BLUF, MÅL:

 • Bruk AI-basert grammatikk og stilkontroller for å avgrense og forbedre analytisk skriving.

Prognose i skrivingen din:

 • Bruk AI-drevne estimeringsverktøy for å forbedre prognosenøyaktigheten i analytiske rapporter.

Trusseljakt med TaHiTI & MaGMa:

 • Integrer AI for automatisk å identifisere mønstre, anomalier og potensielle trusler under trusseljakt.

Ved å forbedre kurset med AI ved flere berøringspunkter, vil studentene få praktisk erfaring med å bruke AI til etterretningsarbeid, og dermed bli mer effektive og effektive fagfolk innen t.han felt.

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!