331-999-0071

Søker leverandører av kursinnhold for nettbasert opplæring

Treadstone 71 søker kursinnholdsleverandører for cyberintelligens, kontraintelligens, cyber HUMINT, GEOINT, IMINT, FININT, OSINT, All Source, Darknet, Strategic geopolitisk/sosiokulturell intelligens, ikke-inkluderende.

Vi søker ikke innholdsleverandører av informasjonssikkerhet. Dette er for vår nettplattform på www.cyberinteltrainingcenter.com.

Kursinnholdet skal bygges i moduler fra 15 til 30 minutter hver som dekker godkjente emner. Etter Analyse (AN), Collect and Operate (CO) og Investigate (IN) (ikke inkludert FOR), av NICE Framework er en god formatstarter.

For å lære mer, ta kontakt med oss:

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!