331-999-0071

STEMPER Pluss

Strategisk analyse med STEMPLES

STEMPLES Plus-analyse inkluderer sosial, teknisk, økonomisk, militær, politisk, juridisk/lovgivende, utdanning og sikkerhet. Plusset representerer mulige indikatorer på endring, inkludert demografi, religion og potensielt psykologiske aspekter av mållandet.

Treadstone 71 bruker STEMPLES Plus-rammeverket i forbindelse med Hofstedes prinsipper og endringsindikatorer som et analytisk verktøy som brukes til å identifisere nøkkeldrivere for endring i det strategiske miljøet til mållandene.

Vi måler og analyserer repeterbare indikatorer på endringer som kan føre til uønsket cyberaktivitet mot våre kunder.

Målrett mot fiendtlige nasjonalstater når de direkte og indirekte forholder seg til deres potensiale for å bygge, støtte og utføre nettkrigshandlinger og -operasjoner. STEMPLES Plus undervises i treningsklassene våre og brukes i våre vurderinger, analyser, rapportering og etterretningsprogram.

Lær mer om vår online STEMPLES Plus-trening.

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!