331-999-0071

Nettbasert opplæringskurs for kritisk tenkning og kognitiv skjevhet

Analytikere og analytikere alene skaper intelligens. Selv om teknologiske underverk hjelper analytikere ved å katalogisere og presentere data, informasjon og bevis på nye måter, gjør de ikke analyser. For å være mest effektiv trenger analytikere et overordnet, reflektert rammeverk for å legge strukturert resonnement til lyd, intuitiv tenkning. “Kritisk tenking” gir et slikt rammeverk og går videre, positivt i å påvirke hele etterretningsanalyseprosessen. Analytikere som tar i bruk kritisk tenking, kan forbedre analysene. Denne artikkelen definerer kritisk tenkning i sammenheng med intelligensanalyse, forklarer hvordan den påvirker hele intelligensprosessen, utforsker hvordan den herder kunsten til intelligensanalyse, foreslår hvordan den kan læres ut, og utleder hvordan analytikere kan overtales til å innta denne vanen.

Kjenner du dine skjevheter? Kjenner du de av lagkameratene dine? Vises skjevhet i analysen og skrivingen din?

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!