331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigføring

Hva tilbyr Treadstone 71 til etterretningsorganisasjoner?

Treadstone 71 spesialiserer seg på cyberetterretningstjenester, strategisk programutvikling og opplæring. Vårt tilbud er omfattende og kan tjene som en ressurs for militær etterretning og offentlige etater på ulike måter:

Cyber ​​Intelligence ekspertise

 1. Avansert OSINT-samling: Treadstone 71 utmerker seg i å samle åpen kildekode-intelligens fra overflatenettet og darknet-kilder. Advanced OSINT Collection er spesielt gunstig for byråer som ønsker å samle uklassifisert, men likevel sensitiv informasjon om motstandere.
 2. Målrettet analyse: De tilbyr detaljert analytisk rapportering av høy kvalitet, uvurderlig for å ta datastøttede beslutninger i en statlig setting.
 3. Trusselattribusjon: Treadstone 71-funksjonene strekker seg til å identifisere og tilskrive cybertrusler, og gir et konkurransefortrinn for byråer som står overfor statlige eller ikke-statlige aktører.

Støtte på taktisk og strategisk nivå

 1. Handlingsdyktig intelligens: Å gi handlingskraftig etterretning gjør det mulig for militære og statlige organer å operere proaktivt i stedet for reaktivt, og dermed spare ressurser og øke effektiviteten.
 2. Multi-Stream dataintegrasjon: Treadstone 71 er dyktig til å integrere data fra ulike strømmer, noe som gjør etterretningen mangefasettert og robust, kritisk for militære operasjoner og nasjonal sikkerhet.
 3. Interessentengasjement: Tjenestene våre inkluderer å jobbe med interne og eksterne interessenter som rettshåndhevelse for å styrke det overordnede etterretningsrammeverket.

Kompetanse- og kapasitetsbygging

 1. Treningsmoduler: Med opplæring i cyberintelligens livssyklus, nettbasert målretting og andre relevante felt, kan Treadstone 71 oppgradere eksisterende myndighetspersonell.
 2. Strategisk planlegging: Treadstone 71-erfaring innen etterretningsstrategisk planlegging og programutvikling kan hjelpe byråer med å bygge eller overhale etterretningsoperasjoner fra grunnen av.
 3. Innvirkning på styring og politikk: Byråer kan lære beste praksis for datastyring, noe som blir stadig viktigere gitt de store datasettene som militære og statlige organisasjoner ofte administrerer.

Risikoreduserende tiltak

 1. Tidssensitive operasjoner: Fokuset på å levere rettidig etterretning reduserer drastisk sårbarhetsvinduet, noe som er spesielt viktig for nasjonale sikkerhetsoperasjoner.
 2. Kostnadseffektivitet: Bruk av Treadstone 71s tjenester kan føre til mer effektiv drift, og potensielt spare millioner ellers brukt på å dempe cybertrusler og -angrep.

Tilpasningsevne og fremtidssikring

 1. Innovasjon: De fokuserer på å utvikle innovative ferdigheter og evner for å hjelpe militære og offentlige etater med å ligge i forkant av motstandere i det raskt utviklende cyberlandskapet.
 2. Estimativ analyse: Å gå fra en reaktiv til en anslått holdning kan gi byråer fordelen de trenger for å forhindre potensielle trusler.
 3. Tradisjonell Intelligence Fusion: De tar i bruk tradisjonelle etterretningshåndverk og tilpasser dem til internett, noe som gjør metodene våre mer helhetlige.

Treadstone 71s tjenester kan tjene som en omfattende løsning for militære og statlige etater som ønsker å styrke klientens cyberintelligensevner, forbedre interessentengasjementet og effektivisere operasjonell effektivitet.

Domenet for kognitiv krigføring

Domenet til kognitiv krigføring innebærer å påvirke motstanderes tankeprosesser, følelser og beslutningsevner. Det er et felt i utvikling som integrerer psykologiske operasjoner, cyberevner og andre former for informasjonskrigføring. Her er grunnen til at Treadstone 71s tjenester på dette området er langt utover andre markedstilbud:

Multidisiplinær tilnærming

 1. Holistisk integrasjon: I motsetning til selskaper som utelukkende spesialiserer seg på cyberkapasiteter eller psykologiske operasjoner, integrerer Treadstone 71s kognitive krigføringstjenester cyberintelligens, psykologiske strategier og påvirkningsoperasjoner. Denne tverrfaglige tilnærmingen sikrer en mer sammenhengende og effektiv strategi.
 2. Fusjon av tradisjonelle og cyberteknikker: Ved å kombinere tradisjonelle etterretningsmetoder med moderne cyberverktøy, gir de en fullspekterløsning som ofte mangler i andre markedstilbud.

Kompetansedybde

 1. Domenespesialister: Gitt vår spesialisering innen kognitiv krigføring, inkludert desinformasjonskampanjer og mediemanipulasjon, tilbyr Treadstone 71 ekspertise som ikke ofte finnes hos andre leverandører.
 2. Banebrytende treningTreadstone 71-treningsprogrammer er robuste og dekker fremgangsmåten, etiske implikasjoner og psykologiske prinsipper som ligger til grunn for kognitive krigføringsstrategier.

Tilpasning og skalerbarhet

 1. Adaptive løsninger: Treadstone 71-tjenester er ikke one-size-fits-alle, men tilpasset kundens spesifikke behov og operasjonelle omfang, noe som kan være spesielt nyttig for nyanserte militær- og etterretningsoperasjoner.
 2. Ressursfleksibilitet: Evnen til å skalere løsninger gjør dem til egnede partnere for store statlige operasjoner og mindre, mer smidige oppgaver.

Hastighet og respons

 1. Rask kapasitetsbygging: Fokuset på raskt å bygge effektive og effektive etterretningsevner kan gi byråer et sårt tiltrengt forsprang i det raske riket av kognitiv krigføring.
 2. Tidskritiske operasjoner: I et domene der sanntidsintelligens og rask beslutningstaking er avgjørende, skiller vekten på rettidig levering dem.

Troverdighet og samarbeid

 1. Interessentengasjement: Treadstone 71-strategien innebærer ofte tett arbeid med interne og eksterne interessenter, inkludert rettshåndhevelse og andre byråer, for å sikre en omfattende, mangefasettert tilnærming.
 2. Handlingsdyktig intelligens: Resultatene våre er ikke bare akademiske, men designet for å være handlingsdyktige, noe som øker kundens troverdighet og nytte.

Fremtidsrettet

 1. Innovative teknikker: Treadstone 71s forpliktelse til innovasjon sikrer at kundene alltid er foran motstandere i et felt i rask utvikling.
 2. Prognoseanalyse: Våre evner strekker seg utover nåværende operasjoner til estimerende analyser, forbereder organisasjoner for fremtidige trusler.

Treadstone 71 skiller seg ut som markedsleder innen dette intrikate og høyt spesialiserte feltet ved å tilby en omfattende, tilpasningsdyktig og fremtidsrettet pakke med tjenester innen kognitiv krigføring.

 

 

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!