331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigføring

Når trusselaktøren og offeret er enige

Overføring av 50 TB data ville ikke vært mulig eksternt – og på et filtrert nettverk som Iran. Irans offisielle nyhetsbyrå IRNA bagatelliserte angrepet og siterte talspersonen for utenriksdepartementet som benektet bruddet.

Last ned rapporten

Det er verdt å merke seg selve størrelsen på dette hacket. Den normale Internett-nedlastingshastigheten for iransk er 11.8 megabit per sekund.[2] Å laste ned 50 terabyte med data fra det iranske utenriksdepartementet med denne hastigheten, vil ta over 392 dager eller over et år med uavbrutt nedlastingstid, og Irans internett faller ofte, strupes av myndighetene og opplever regelmessige myndighetsinduserte blackouts . Basert på disse tallene, skjedde et slikt angrep høyst sannsynlig fra direkte tilgang til dataene.

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mer om våre målrettede motstandsanalyser, kognitiv krigføringstrening og etterretningshandel.

Kontakt oss i dag!